aktualności
cel konferencji
komitet honorowy
komitet naukowy
komitet organizacyjny
organizatorzy konferencji
miejsce obrad
program
materiały konferencyjne
aktualności

Wykłady i relacje z obrad zarejestrowane przez Telewizję TASK dostępne są pod adresem: http://tv.task.gda.pl/?p=2334


16 października 2015 roku zakończyły się obrady Konferencji Bałtyk 2015. Ponad 250 osób z wielu instytucji, w tym przedstawiciele administracji państwowej szczebla centralnego i lokalnego, wysłuchało 23 referatów wygłoszonych przez wybitnych specjalistów zaproszonych przez Komitet Naukowy Konferencji. Streszczenia tych wykładów można znaleźć w zakładce PROGRAM.

W trakcie obrad zaprezentowano również 32 postery wybrane przez Komitet Naukowy spośród wielu nadesłanych przez Autorów z różnych instytucji zajmujących się badaniami środowiska morskiego. Streszczenia tych posterów znajdują się w zakładce MATERIAŁY KONFERENCYJNE. W tej samej zakładce umieszczona jest również broszura przedstawiająca strukturę, funkcjonowanie, i możliwości operacyjne Systemu SatBałtyk, który został uroczyście uruchomiony w czasie konferencji.

Dzięki współpracy z Telewizją TASK, za pośrednictwem Internetu obrady na żywo śledziło jednocześnie od 80 do 150 osób. Zarejestrowane w trakcie Konferencji wykłady i relacje z obrad są dostępne na stronie Internetowej http://tv.task.gda.pl/

Pytania i uwagi dotyczące przebiegu Konferencji Bałtyk 2015, materiałów konferencyjnych i innych spraw prosimy kierować na adres: baltyk2015@iopan.gda.pl


Konferencja Bałtyk 2015 będzie transmitowana na żywo w Telewizji TASK. Transmisja dostępna jest pod adresem: http://tv.task.gda.pl/


Dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w konferencji Bałtyk 2015. Najpóźniej do 6 października otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji na wybrane dni obrad


Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci udziału w konferencji do 30 września br. (patrz zakładka REJESTRACJA).
Wszystkie pytania dotyczące uczestnictwa prosimy kierować na adres: baltyk2015@iopan.gda.pl


Dziękujemy wszystkim Autorom za zgłoszone streszczenia posterów. Zostały one przekazane do oceny członkom Komitetu Naukowego Konferencji, pod przewodnictwem prof. Jerzego Dery. Po zakończeniu procesu oceny niezwłocznie roześlemy jej wyniki na podane przez Autorów adresy e-mail. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: baltyk2015@iopan.pl


Rejestracja rozpocznie się w drugiej połowie września


Zgłoszenia posterów

Osoby które chciałby w czasie konferencji zaprezentować wyniki swoich badań związanych z poruszaną tematyką, proszone są o zgłaszanie tytułów i streszczeń proponowanych posterów na adres baltyk2015@iopan.pl w terminie do 10 września 2015.

Spośród wszystkich zgłoszonych propozycji posterów Komitet Naukowy dokona wyboru najlepszych, które będą prezentowane przez autorów w czasie konferencji.

Postery zawieszone zostaną na tablicach o rozmiarach 100x100cm i autorzy proszeni są o dostosowanie rozmiaru swoich posterów do rozmiaru tablicy.

Instrukcja dla autorów streszczeń posterów

Komitet Organizacyjny Konferencji