ZAMÓWIENIE Z DZIEDZINY NAUKI / SCIENCE CONTRACT NOTICE:

Przedmiot zamówienia: "Dostawa dwóch zwalniaków akustycznych z systemem montażu w układzie podwójnym / The delivery of two Acoustic Release Transponder with Tandem Assembly"

Dokumenty w języku polskim:

Sopot, 15 maja 2019

Sopot, 24 maja 2019

Documents in english:

Sopot, 15th of May 2019

Sopot, 24th of May 2019