ZAPYTANIE OFERTOWE / QUOTATION REQUEST NOTICE

Przedmiot zamówienia: "Dostawa boi wypornościowej i ramy nośnej / Subject of the procedure: the delivery of the mooring hardware"

Dokumenty w języku polskim:

Sopot, 7 czerwca 2019

Sopot, 18 czerwca 2019

Documents in english:

Sopot, 7th of June 2019

Sopot, 18th of June 2019