ZAMÓWIENIE Z DZIEDZINY NAUKI / SCIENCE CONTRACT NOTICE:

Przedmiot zamówienia: "Dostawa akustycznego profilującego prądomierza dopplerowskiego / The delivery of an Acoustic Doppler Current Profiler"

Dokumenty w języku polskim:

Sopot, 14 czerwca 2019

Sopot, 26 czerwca 2019

Sopot, 12 lipca 2019

Documents in english:

Sopot, 14th of June 2019

Sopot, 26th of June 2019

Sopot, 12th of July 2019