ZAMÓWIENIE Z DZIEDZINY NAUKI / SCIENCE CONTRACT NOTICE:

Przedmiot zamówienia: "Dostawa wieloparametrowego profilującego pływaka pomiarowego / The delivery of a multi-parameter profiling measuring float"

Dokumenty w języku polskim:

Sopot, 19 czerwca 2019

Sopot, 1 lipca 2019

Sopot, 9 lipca 2019

Documents in english:

Sopot, 19th of June 2019

Sopot, 1st of July 2019

Sopot, 9th of July 2019