PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: "Wykonanie robót budowlanych spełniających rozwiązania zamienne w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz instalację systemu oddymiania grawitacyjnego 3 klatek schodowych w budynku Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie"

Sopot, 18 czerwca, 2018 r.

Sopot, 27 czerwca, 2018 r.

Sopot, 28 czerwca, 2018 r.

Sopot, 29 czerwca, 2018 r.

Sopot, 4 lipca, 2018 r.

Sopot, 16 lipca, 2018 r.