ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: "Morska usługa transportowa w rejonie Spietsbergenu dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk"

Sopot, 11 marca 2019