OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Przedmiot zamówienia: "Usługa zapewnienia ochrony mienia w obiektach Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk"

Sopot, 26 kwietnia 2019

Sopot, 6 maja 2019

Sopot, 27 maja 2019

Sopot, 29 maja 2019

Sopot, 5 czerwca 2019