Stopnie i tytuły naukowe

Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego:

Uchwała nr 33/2019 Rady Naukowej z dnia 17 czerwca 2019 (pdf )

Doktoraty, habilitacje i profesury