Bałtyckie pływaki Argo zwodowane przez IO PAN

Pomiary i trasy polskich pływaków (baza Coriolis):


Trasa bałtyckiego pływaka (WMO 3902101) zwodowanego w lutym 2018

argo16


Trasa bałtyckiego pływaka (WMO 3902100) zwodowanego w marcu 2017

argo16


Rozkład temperatury i zasolenia otrzymany z pływaka bałtyckiego (WMO 3902100)

argo17

argo17


Wykres temperatury na poziomie parkowania bałtyckiego pływaka (WMO 3902100)

argo16


Diagram TS oraz profile zasolenia i temperatury w warstwie powierzchniowej morza otrzymane z pływaka bałtyckiego (WMO 3902100)

argo16


Trasa bałtyckiego pływaka (WMO 6902036) zwodowanego w listopadzie 2016

argo16


Rozkład temperatury i zasolenia otrzymany z pływaka bałtyckiego (WMO 6902036)

argo17

argo17


Wykres temperatury na poziomie parkowania bałtyckiego pływaka (WMO 6902036)

argo16


Diagram TS oraz profile zasolenia i temperatury w warstwie powierzchniowej morza otrzymane z pływaka bałtyckiego (WMO 6902036)

argo16


back