Bałtyckie pływaki Argo zwodowane przez IO PAN

Pomiary i trasy polskich pływaków (baza Coriolis):

Pomiary i trasy pływaków MOCCA-EU (baza Coriolis):


Trasa bałtyckiego pływaka (WMO 3902115) zwodowanego w czerwcu 2021

argo21


Trasa bałtyckiego pływaka (WMO 3902109) zwodowanego w czerwcu 2020

argo20


Rozkład temperatury oraz zasolenia otrzymany z pływaka bałtyckiego (WMO 3902109)

argo20

argo20


Trasa bałtyckiego pływaka (WMO 3902110) zwodowanego w maju 2020

argo20


Rozkład temperatury, zasolenia oraz tlenu otrzymany z pływaka bałtyckiego (WMO 3902110)

argo20

argo20

argo20


Trasa bałtyckiego pływaka (WMO 3902106) zwodowanego we wrześniu 2018

argo18


Rozkład temperatury, zasolenia oraz tlenu otrzymany z pływaka bałtyckiego (WMO 3902106)

argo18

argo18

argo18


Trasa bałtyckiego pływaka (WMO 3902101) zwodowanego w lutym 2018

argo18


Rozkład temperatury, zasolenia oraz tlenu otrzymany z pływaka bałtyckiego (WMO 3902101)

argo18

argo18

argo18


Trasa bałtyckiego pływaka (WMO 3902104) zwodowanego w maju 2018

argo18


Rozkład temperatury, zasolenia oraz tlenu otrzymany z pływaka bałtyckiego (WMO 3902104)

argo18

argo18

argo18


Trasa bałtyckiego pływaka (WMO 3901940) zwodowanego we wrześniu 2017

argo16


argo17

argo17Trasa bałtyckiego pływaka (WMO 3901941) zwodowanego we wrześniu 2017

argo16


argo17

argo17


Trasa bałtyckiego pływaka (WMO 3902100) zwodowanego w marcu 2017

argo16


Rozkład temperatury i zasolenia otrzymany z pływaka bałtyckiego (WMO 3902100)

argo17

argo17


Wykres temperatury na poziomie parkowania bałtyckiego pływaka (WMO 3902100)

argo16


Diagram TS oraz profile zasolenia i temperatury w warstwie powierzchniowej morza otrzymane z pływaka bałtyckiego (WMO 3902100)

argo16


Trasa bałtyckiego pływaka (WMO 6902036) zwodowanego w listopadzie 2016

argo16


Rozkład temperatury i zasolenia otrzymany z pływaka bałtyckiego (WMO 6902036)

argo17

argo17


Wykres temperatury na poziomie parkowania bałtyckiego pływaka (WMO 6902036)

argo16


Diagram TS oraz profile zasolenia i temperatury w warstwie powierzchniowej morza otrzymane z pływaka bałtyckiego (WMO 6902036)

argo16


back