Arktyczne pływaki Argo zwodowane przez IO PAN

Pomiary i trasy polskich pływaków (baza Coriolis):

Lokalizacje wodowań pływaków ARGO w latach 2009-2020

MapArgo


Trasy pływaków zwodowanych w czerwcu 2021

mapa2021


Trasy pływaków zwodowanych w lipcu 2020

mapa2020


Rozkład temperatury i zasolenia (0-600 dbar) otrzymany z pływaka arktycznego - WMO 3902112

temp20_1sal20_1


Rozkład temperatury i zasolenia (0-600 dbar) otrzymany z pływaka arktycznego - WMO 3902111

temp20_2sal20_2


Trasy pływaków zwodowanych w czerwcu 2019

mapa2019


Rozkład temperatury i zasolenia (0-600 dbar) otrzymany z pływaka arktycznego - WMO 3902107

temp17_1sal17_1


Rozkład temperatury i zasolenia (0-600 dbar) otrzymany z pływaka arktycznego - WMO 3902108

temp17_2sal17_2


Trasy pływaków zwodowanych w czerwcu 2018

mapa2018


Rozkład temperatury i zasolenia (0-600 dbar) otrzymany z pływaka arktycznego - WMO 3902105

temp18_1sal18_1


Rozkład temperatury i zasolenia (0-600 dbar) otrzymany z pływaka arktycznego - WMO 3902102

temp18_2sal18_2


Rozkład temperatury i zasolenia (0-600 dbar) otrzymany z pływaka arktycznego - WMO 3902103

temp18_2sal18_2


Trasy pływaków zwodowanych w czerwcu 2017

mapa2017


Rozkład temperatury i zasolenia (0-600 dbar) otrzymany z pływaka arktycznego - WMO 3901910

temp17_1sal17_1


Rozkład temperatury i zasolenia (0-600 dbar) otrzymany z pływaka arktycznego - WMO 3901911

temp17_2sal17_2


Trasy pływaków zwodowanych w czerwcu 2016

mapa2016


Rozkład temperatury i zasolenia (0-600 dbar) otrzymany z pływaka arktycznego - WMO 3901850

temp16_1sal16_1


Rozkład temperatury i zasolenia (0-600 dbar) otrzymany z pływaka arktycznego - WMO 3901851

temp16_2sal16_2


Trasy pływaków zwodowanych we wrześniu 2015

mapa2015_3


Rozkład temperatury, zasolenia oraz gęstości wody (0-1000 dbar) między 29 września 2015 a 25 lutym 2017 - WMO 6902038

temp15_1sal15_1den15_1


Rozkład temperatury, zasolenia oraz gęstości wody (0-1000 dbar) między 29 września 2015 a 07 lutym 2017 - WMO 6902039

temp15_2sal15_2den15_2


Rozkład temperatury, zasolenia oraz gęstości wody (0-1000 dbar) między 29 września 2015 a 14 grudnia 2016 - WMO 6902040

temp15_3sal15_3den15_3


Trasa pływaka zwodowanego w lipcu 2014 (ostatni komunikat w styczniu 2016)

Map298_292


Rozkład parametrów (temperatura, zasolenie, gęstość wody) w górnej warstwie (0-600 dbar) między 12 lipca 2014 a 3 stycznia 2016

298profiles


Trasa pływaka zwodowanego w lipcu 2012 (zakończył transmisję 17 grudnia 2012)

223map


WMO 6901902 - pozycje GPS - zobacz plik .txt

223profiles

back