OCEANOGRAFICZNA BOJA POMIAROWA

 • Aktualne dane z boi pomiarowej

 • Dnia 7 listopada 2017 roku Instytut Oceanologii PAN zakotwiczył oceanograficzą boję pomiarową w Rynnie Słupskiej, głównym pasażu dla wymiany mas wodnych między Głębią Bornholmską a Głębią Gdańską. Wodowanie odbyło się z pokładu statku badawczego IO PAN r/v Oceania.

  Boja typu OCEANOR jest wyposażona w systemem satelitarnej transmisji danych Iridium, co umożliwia śledzenie rejestrowanych parametrów oceanograficznych i meteorologicznych online. Boja jest częścią infrastruktury Euro-Argo budowanej przez IO PAN w ramach programu Argo Poland.

  Uzyskanie i wyposażenie boi było możliwe dzięki współpracy ze Szwedzkim Instytutem Meteorologii i Hydrologii oraz Uniwersytetem Gdańskim.

  Dnia 7 lutego 2018 boja pomiarowa została wyciągnięta, następnie ponownie zakotwiczona w tym samym miejscu 5 maja 2019.

  MIEJSCE ZAKOTWICZENIA

 • Szerokość= 55 deg 12.73' N
 • Długość = 16 deg 41.46' E
 • Głębokość = 74 m
 • Prądomierz ADCP = 70 m
 • dolny zestaw CT SBE37 = 71 m
 • górny zestaw CT SBE37 = 2.7 m
 • buoy1 buoy2

   Zdjęcia: Jakub Zdroik


  Temperatura, zasolenie i gęstość wody morskiej uzyskane z instrumentów umieszczonych na boi

  ctd

  Prądy przydenne zmierzone przez prądomierz akustyczny umieszczony nad kotwicą boi

  adcp

back