Wydarzenia instytutowe

2-3 marca 2017, IO PAN, Sopot

1st March 2017, IO PAN, Sopot

27 lutego 2017, Instytut Oceanologii, Sopot

24 lutego 2017, Instytut Oceanologii, Sopot

21 lutego 2017, Instytut Oceanologii, Sopot

12-17 lutego 2017, Wellington, Nowa Zelandia

10 lutego, IO PAN

18 stycznia 2017

10-12 stycznia 2017, Bergen, Norwegia

9 stycznia 2017, IO PAN Sopot

6 grudnia 2016, IO PAN, Sopot

1 grudnia 2016 Polska Akademia Nauk, Warszawa

29 listopad-1 grudnia 2016 warsztaty projektu H2020 "AtlantOS"

25 listopada 2016, PAN, Warszawa

15-16 listopada IO PAN, Sopot

21 października 2016, IO PAN

18 października 2016, Instytut Oceanologii PAN, Sopot

14-17 października 2016, Instytut Oceanologii PAN, Sopot

11-13 października 2016, IMDIS 2016, Gdańsk ECS

10 października 2016

27 września 2016, Warszawa


20 września 2016, Instytut Oceanologii PAN, Sopot

5-7 września 2016, IO PAN, Sopot

29 sierpnia 2016


18 lipca 2016

14 lipca 2016, Nowy Jork

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 lipca 2016 r. odszedł od nas prof.Czesław Druet, Twórca i wieloletni Dyrektor Instytutu Oceanologii PAN. Pozostajemy w smutku i żalu z powodu tej niepowetowanej straty.

Dyrekcja oraz pracownicy Instytutu Oceanologii PAN


Zarys sylwetki naukowej profesora dr hab. inż. Czesława Drueta (29.03.1926-10.07.2016)

Specjalności naukowe:
Hydrodynamika morskich budowli i akwenów portowych, dynamika stratyfi­kowanego oceanu, elementy hydro­mecha­niki geofizycznej, dynamika morza, oceanografia fizyczna, przybrzeżne procesy morskie.
Autor i współautor 11 książek naukowych i ponad 90 artykułów naukowych. Laureat nagród o randze państwowej oraz kilku nagród naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytucji regionalnych.
Piastowane funkcje naukowe w Polsce:
Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek Prezydium PAN, Przewodniczący i Honorowy Przewodniczący Komitetu Badań Morza (Polish SCOR), wieloletni Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, Polski przedstawiciel w Międzyrządowym zespole roboczym Komisji Oceanograficznej UNESCO. Tytuł Doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego (22.11.2008).
Organizacja nauki w Polsce:
Dyrektor Instytutu Oceanologii PAN (1976/90). Profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego (Instytut Oceanografii) (1984/96), Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk - Oddział Gdańsk (1980/83). Członek rad naukowych kilku krajowych instytutów badawczych.
Działania na arenie międzynarodowej:
Wiceprzewodniczący Międzyrządowej Komisji Oceanograficznej UNESCO (1978/82). Przewodniczący Rady Naukowej MKOl-UNESCO (1982/84). Przewodniczący Rady Naukowo - Technicznej Światowego Programu Morskiego (1977/80). Członek Grupy Sterującej Projektu Morze Grenlandzkie (1984-1995). Członek Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR). Członek Europejskiego Towarzystwa Geofizycznego. Starszy naukowiec kilku wspólnych międzynarodowych doświadczeń w strefach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego (1973/79).

24 czerwca 2016, Sopot

14 czerwca 2016, Gdańsk

4 czerwca 2016, Sopot

1-3 czerwca 2016

1 czerwca 2016

20 maja 2016 Międzynarodowa Konferencja dla Młodych Naukowców

17-19 maja 2016 Instytut Oceanologii PAN, Sopot

13 maja 2016, Instytut Oceanologii, Sopot

7 maja 2016 godz 10-20 Stadion PGE Narodowy, Warszawa

27-28 kwietnia 2016, Instytut Oceanologii PAN

26 kwietnia 2016, Warszawa

 • „Szanowni Państwo,
  Uprzejmie informuję, że w dniu 26 kwietnia 2016 roku w Warszawie, w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Fundacji Nowe Horyzonty, ul. Bobrowiecka 9 odbędzie się po raz kolejny Dzień Informacyjny LIFE organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony i poprawy jakości środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian.
  W związku z tym na stronie głównej NFOŚiGW oraz na stronie Programu LIFE/Aktualności zamieściliśmy informację nt. Dnia Informacyjnego LIFE 2016, wraz z formularzem rejestracyjnym dla uczestników. Będziemy wdzięczni za poinformowanie o tym wydarzeniu podległe Państwu podmioty a także te, z którymi Państwo współpracują i są zainteresowani Programem LIFE.
  Dzień Informacyjny LIFE organizowany jest przez NFOŚiGW po raz dziewiąty. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami programu LIFE, a także zaprezentowanie działań realizowanych w ramach projektów potencjalnym wnioskodawcom. Oprócz sesji ogólnej zaplanowano 3 sesje tematyczne (LIFE dla firm, Ochrona ptaków wodno-błotnych, Skuteczna kampania informacyjna).   hand Strona główna     hand Strona programu LIFE

  Z wyrazami szacunku,
  Dominik Wiśniewski, Inspektor

13 kwietnia 2016, Instytut Oceanologii, Sopot

5-7 kwietnia 2016

17 marca 2016, Warszawa

5 marca 2016        starsze wydarzenia