IOPAN fb stn  
Konferencja Młodzieżowa 2019, pt. „Dokąd zmierza świat”
6 czerwca 2019 w Sopocie

Uczestniczki i uczestnicy warsztatów World Café pt. „Ocean zmian”, które odbyły się w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk będą prezentować swoje projekty powarsztatowe.

Hasło przyświecające prezentacjom to „Ocean zmian”, w kontekście ogólnej myśli przewodniej konferencji Dokąd Zmierza Świat. Jesteśmy otwarci na propozycje uczestniczek i uczestników i dowolne formy prezentacji: prezentacja multimedialna, poster, przedstawienie, makiety itp.. Projekty uczestniczek i uczestników, będą oceniane przez Komitet Naukowy, a całość wydarzenia ma charakter ogólnej dyskusji po każdym wystąpieniu. Te mini wykłady uczestniczek i uczestników poprzedzone zostaną wystąpieniem zaproszonego gościa, cenionego naukowca. Dzień kończy się ogłoszeniem wyników za najlepsze prezentacje i uhonorowaniem zwycięzców nagrodami.

Dla najlepszych projektów zaprezentowanych podczas Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd zmierza świat” przewidujemy nagrody rzeczowe.

Kryteria oceny komisji ds. nagród są następujące:
  • Nowatorskie ujęcie tematu.
  • Zawartość merytoryczna.
  • Forma prezentacji.
  • Prezentacja tematu i umiejętność przekazu swoich tez.
Agenda

Ważne daty:
Przesłanie formularza zgłoszeniowego do 6 maja 2019
Informacja o przyjęciu do 8 maja 2019
Konferencja Młodzieżowa pt. „Dokąd zmierza świat” 6 czerwca 2019