IOPAN fb stn  
Konferencja Młodzieżowa 2021, pt. „Dokąd Zmierza Świat”

10 czerwca 2021
Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa pt. „Dokąd Zmierza Świat?” 2021

10 czerwca zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do udziału w Międzynarodowej Konferencji Młodziezowej pt. "Dokąd Zmierza Świat" w kontekście oceanicznym i zmiany klimatu. Jesteśmy otwarci na propozycje uczestniczek i uczestników i dowolne formy prezentacji: prezentacja multimedialna, poster, przedstawienie, makiety itp. Projekty uczestniczek i uczestników, będą dostępne na platformie Padlet i zostaną ocenione przez Komitet Naukowy. Dodatkowo, chętni uczestnicy i uczestniczki będą mogli zaprezentować swój projekt w formie 3 minutowego wystąpienia ustnego.

Te mini wykłady uczestniczek i uczestników poprzedzone zostaną wystąpieniem zaproszonego gościa, cenionego naukowca. Dzień kończy się ogłoszeniem wyników za najlepsze prezentacje i uhonorowaniem zwycięzców nagrodami i dyplomami.

Dla najlepszych projektów zaprezentowanych podczas Konferencji Młodzieżowej pt. "Dokąd Zmierza Świat" przewidujemy nagrody rzeczowe.

Kryteria oceny komisji ds. nagród są następujące:
  • Nowatorskie ujęcie tematu;
  • Zawartość merytoryczna;
  • Forma prezentacji;
  • Prezentacja tematu i umiejętność przekazu swoich tez.

Pierwsze informacje o konferencji 10 czerwca 2021 (plik pdf do pobrania)


Z przyjemnością prezentujemy ostateczną wersję Agendy Międzynarodowej Konferencji Młodziezowej pt. "Dokąd Zmierza Świat" 2021 
Ważne daty:

Rejestracja zgłoszenia do 10 maja 2021
Informacja o przyjęciu do 17 maja 2021
Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa pt. „Dokąd zmierza świat” 10 czerwca 2021

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się pierwszeństwo zgłoszeń.

KOMITET NAUKOWY:
Aleksandra Botur, WWF
Katarzyna Frankowiak, MSC
Tomasz Kijewski, IO PAN/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Marta Konik, IO PAN/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Monika Wiśniewska, Akwarium Gdyńskie MIR-PIB

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Tomasz Kijewski, IO PAN/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Marta Konik, IO PAN/Sopockie Towarzysstwo Naukowe
Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have/Sopockie Towarzystwo Naukowe
REGULAMIN:

Regulamin Międzynarodowej Młodzieżowej Konferencji 2021Aktualne informacje dostępne są również na stronach:
https://www.iopan.pl/odn2021/km/
http://www.todaywehave.com/Miedzynarodowa_Konferencja_Mlodziezowa_2021.html
http://stn.edu.pl/km2021/

Link do wydarzenia na Facebook'u: https://www.facebook.com/events/720979701884737Link do poprzedniej Konferencji: http://www.iopan.pl/odn2019/km/