Popularization of science (in Polish)

Wydarzenia:
 •  9 czerwca 2018 Instytut Oceanologii PAN brał udział w 22. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Cent­rum Nauki Ko­pernik. Nasza aktywność była zaprezentowana na dwóch stoiskach demons­tracyjnych: „SatBałtyk” oraz „Geo­PLanet”. Tema­tem przewodnim tego­rocz­nego Pikniku był „RUCH”.

 • W dniu 26 maja 2018 roku odbył się XI Sopocki Dzień Nauki. Głównym orga­nizatorem i inicjatorem wydarzenia, odbywającego się w formie Pikniku Nauko­wego był Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie (IO PAN) w Sopocie, przy czynnym współudziale Komitetu Badań Morza PAN. Piknik odbywał się w godzinach: 10.00-15.00 na Placu Przyjaciół Sopotu, pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Sopotu. Tematem przewodnim tegorocznego pikniku pt. „A morze bez plastiku?”, była prezentacja aktualnego stanu środowiska morskiego w aspekcie konsekwencji obecności plastiku dla środowiska morskiego, zwrócenia uwagi na sposoby ograniczenia zużycia plastiku w życiu codziennym i metod ochrony środowiska naturalnego. W wydarzeniu, które obejmowało serię prezentacji wraz z eksperymentami i demonstracjami na stoiskach piknikowych, wzięło udział ok. 1 000 osób.
  hand  Zdjęcia z imprezy 1,  hand  zdjęcia 2

 • Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk był reprezentowany na 21 Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, który odbył się 3 czerwca 2017 roku na Stadionie PGE Narodowym w War­szawie. Jest to największa w Europie impreza plenerowa o te­ma­tyce naukowej, przyciągająca ok. 120 tysięcy osób. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy z różnych dyscyplin naukowych poprzez prezentowanie ciekawych eksperymentów i doświadczeń. W wyda­rzeniu tym wzięło udział około 200 instytucji naukowych, uczelni, instytutów badawczych, muzeów i instytucji kultury, fundacji zwią­zanych z edukacją i kół naukowych. Instytut Oceanologii Polskiej Aka­demii jest obecny na Pikniku nieprzerwanie od 10 lat. W tym roku, przy wsparciu Sekcji Fizyki Morza KBM PAN, nasze Koleżanki i Ko­le­dzy zaprezentowali osiągnięcia naukowe KONSORCJUM SATBAŁTYK, w skład którego oprócz IO PAN wchodzi Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Akademia Pomorska w Słupsku i Instytut Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego. W szeregu za­pla­nowanych pokazach i doświadczeniach dostosowanych do hasła przewodniego tegorocznego pikniku: Ziemia, naukowcy z Konsorcjum przybliżali odwiedzającym zagadnienia związane z badaniami śro­dowiska morskiego. Uczestniczyli z Instytutu Oceanologii PAN: Joanna Stoń-Egiert, Piotr Kowalczuk, Marta Konik, Jagoda Białogrodzka, Paulina Aniśkiewicz, z Uni­wersytetu Gdańskiego: Marcin Paszkuta, Natalia Strojna, Daria Nowicka, z Akademii Pomorskiej w Słup­sku: Tomasz Zapadka, Magdalena Pawlik.

  Tematem tegorocznego Pikniku była ZIEMIA. Na stanowisku CENTRUM BADAŃ ZIEMI I PLANET GEOPLANET (100 m kw A-57 ) wyodrębnione były 3 strefy tematyczne: ZASOBY, ZAGROŻENIA, OBSERWACJE. Wszyscy partnerzy GeoPlanet w tym: Instytut Oceanologii PAN wraz z Instytutem Geofizyki PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytutem Nauk Geologicznych PAN oraz Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN prezentowali zjawiska, pokazy naukowe ze swoich dziedzin związane z tematyką Pikniku. Nasz Instytut był reprezentowane w tym roku przez doktorantów Studium Doktoranckiego przy IO PAN: Agatę Grynczel i Damiana Jaśniewicza.
  hand film YouTube, hand zdjęcia Geoplanet

 • W sobotę 27 maja 2017, w godz. 10-16.00 na Placu Przyjaciół Sopotu odbył się kolejny X Sopocki Dzień Nauki.
  Informacje na stronie hand sdn2017.html

 • Instytut Oceanologii PAN wraz z Instytutem Budownictwa Wodnego PAN jest współorganizatorem LETNICH SPOTKAŃ Z NAUKĄ w Czar­linie-Skoczkowie nad jeziorem Wdzydze.

 • "MORSKA EDUKACJA EKOLOGICZNA" w szkołach - dla szkół zainteresowanych proponowanymi tematami i wystąpieniem w ich siedzibie.


Wywiady i artykuły  hand   Instytut w mediach


Blogi i artykuły popularno-naukowe pracowników Instytutu:

 • RYBA NA PIĄTEK
  Czytelnik znajdzie tutaj ciekawostki na temat biologii ryb oraz najróżniejsze przykłady interakcji między ludźmi i ry­bami, od nowinek naukowych na temat hodowli zębów i leczenia oparzeń, po zagadnienia natury technicznej i gospodarczej – rzecz jasna związane z rybami. Przepisy kulinarne i porady dla akwarystów również znajdą tutaj swój kącik.
  Autorzy: Agnieszka Kijewska i Tomasz Kijewski z Zakładu Genetyki Organizmów Morskich Instytutu Oceanologii PAN.

 • MIEJSCE ŻÓŁWI
  Artykuł Kaji i Piotra Bałazego w Magazynie Przyrodniczym Salamandra

 • ŚWIAT WG. NURKA
  Artykuły Piotra Bałazego w Magazynie Przyrodniczym Salamandra

 • WIDZIANE Z MORZA
  Felietony prof. Jana Marcina Węsławskiego publikowane w "Dzikim Życiu" pod wspólnym tytułem "Widziane z morza".

 • BLOG
  Blog prof. Jana Marcina Węsławskiego publikowany na portalu "ekologia.pl" w roku 2011.

 • ZABEZPIECZENIE METEOROLOGICZNE REJSÓW POZABAŁTYCKICH - film
  ZABEZPIECZENIE METEOROLOGICZNE REJSÓW POZABAŁTYCKICH - PDF prezentacji.
  Prezentacja Marka Zwierza na Konferencji Bezpieczeństwa 2018 - meteorologia.


Publikacje:

  ATLAS OF POLISH MARINE AREA BOTTOM HABITATS  
  (PDF, 179 MB, pp.1-180)


  ADVENTFJORDEN - Arcitic sea in the backyard  
  (flash, pp. 1-40)
  (PDF, pp. 1-40)
  ADVENTFJORDEN - Arktisk hav rett utenfor stuedøren  
  (flash, pp. 1-40, in Norwegian)
  ARKTYKA EUROPEJSKA - morski przewodnik użytkownika  
  (flash, pp. 1-112, in Polish)
  (PDF, 40 MB, pp. 1-112, in Polish)
 EUROPEAN ARCTIC - sea user guide  
  (flash, pp. 1-112)
  (PDF, 100 MB, pp. 1-112)
  PLAŻA - przewodnik użytkownika  
  (flash, pp. 1-116, in Polish)
  (PDF, 60 MB, pp. 1-116)
  PODMORSKI OGRÓD GDYNI Planowany Morski Rezerwat
- poradnik użytkownika     (flash, pp. 1-48, in Polish)
  (PDF, 40 MB, pp. 1-48, in Polish)
  SIZE; why are some animals small and other large?  
  (flash, pp. 1-24)
  (PDF, 15 MB, pp. 1-24)
  ROZMIAR; dlaczego jedne zwierzęta są małe a inne duże?  
  (flash, pp. 1-24, in Polish)
  (PDF, 13 MB, pp. 1-24, in Polish)


Eko-bajki:

cover

hand (flash)     hand (html)
cover

hand (flash)     hand (html)
cover

HYPOXIA

cover

KTO MNIE UGRYZŁ?

cover

KŁOPOTY Z NICIENIAMI

cover

ONE DEGREE

cover

JEDEN STOPIEŃ

cover

ALBEDO

cover

NA ZDROWIE MORZA

cover

KTO URATUJE PLAŻĘ

cover

DOBRA NOC

cover

TATO, OPOWIEDZ MI BAJKĘ


Galerie zdjęć z udziału IO PAN w imprezach Festiwalu Nauki

Plakaty Dnia Nauki w Sopocie organizowanego przez Instytut Oceanologii