en in English

Projekt DWINS jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM, numer kontraktu 2016/21/N/ST10/02920.

Projekt realizowany jest w Zakładzie Dynamiki Morza Instytutu Oceanologii, Polskiej Akademii Nauk w latach 2017-2019, jest koordynowany przez mgr Małgorzatę Merchel a rolę opiekuna naukowego pełni dr hab. Waldemar Walczowski, prof. nadzwyczajny IOPAN.


dwins

back