Struktura Instytutu Oceanologii PAN, 2018


DYREKTOR  -  prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

  • Dział Służby Pracowniczej

Rada Naukowa


Związki Zawodowe