Popularyzacja nauki

Wydarzenia:
 • 18 - 19 maja 2023 — W siedzibie Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy 55 odbywało się 39 Sympozjum Polane
  Sympozjum Polarne jest to cykliczna, odbywająca się co dwa lata konferencja dedykowana tematyce polarnej. Spotkania te od lat stwarzają doskonałą sposobność do integracji, wymiany doświadczeń i dyskusji między polskimi i zagranicznymi badaczami rejonów polarnych, reprezentującymi rozmaite dziedziny naukowe. Opiekę nad Sympozjum sprawują Komitet Badań Polarnych PAN, Polskie Konsorcjum Polarne oraz Klub Polarny PTG. Tegotoczne Sympozjum pod hasłem Polarne inspiracje - morza i klimat organizowane było z okazji 70-lecia IO PAN oraz obchodów Dekady Oceanu. Celem sympozjum była prezentacja inspirujących relacji z nowych badań obszarów polarnych oraz spotkanie integracyjne działających tam badaczy z Polski. 
  Strona internetowa Sympozjum , Program

 • 21 listopada 2022, godz.17.00 — W sali konferencyjnej Instytutu Oceanologii wernisaż wystawy ogólnopolskiego konkursu "Kobiecy obraz morza". Konkurs skierowany był do kobiet, studentek studiów oraz absolwentek wyższych uczelni plastycznych (Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersytetów) i wydziałów o profilach artystycznych innych uczelni wyższych w Polsce oraz profesjonalnych artystek zajmujących się sztuką zawodowo.
  Konkurs miał na celu podniesienie świadomości morskiej i promowaniu jej poprzez sztukę. Artystki, wykonały dzieła, do których inspiracją były zagadnienia przedstawione przez badaczki Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.
  Strona konkursu i wystawy
 • W dniach 1-11 czerwca 2021, w ramach Sopockich Dni Nauki, odbył się piknik naukowy pt. "Ocean Zmian" w wersji hybrydowej. Goście pikniku mieli sposobność wzięcia udziału w terenowej grze edukacyjnej, odwiedzając liczne miejsca w Trójmieście, rozwiązując quizy i realizując przygotowane zadania. Dedykowana strona internetowa prowadziła uczestników przez grę, dostarczając licznych ciekawostek na temat Oceanów i ludzkich relacji z nimi. Imprezę organizowaną przez IO PAN oraz Sopockie Towarzystwo Naukowe współtworzyło 14 instytucji: Akwarium Gdyńskie, Aqua Sopot s.a., Centrum Nauki Experyment, Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze, Fundacja Litoral, IO PAN, Instytut Paleobiologii PAN, Marine Stewardship Council, Sopocki Klub Żeglarski, Today We Have, Urząd Miasta Sopotu, Urząd Morski w Gdyni, WWF, Wydział Historyczny UG.
 • W ramach Otwartych Dni Nauki 8 czerwca 2019 odbył się po raz kolejny Sopocki Dzień Nauki pt. „Ocean Zmian”. Na Placu Przyjaciół Sopotu, gdzie gościł Was Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk wraz z instytucjami partnerskimi. W ramach Sopockiego Dnia Nauki, uczestnicy mogli zapoznać się z najważniejszymi problemami związanymi z oceanami w kontekście zmian klimatu, z nowoczesnymi metodami badania tych zjawisk oraz z propozycjami, jak sami, możemy modyfikować zachowania, tak, aby pomniejszyć tempo zmian klimatu. Wszystkie zajęcia i pokazy były interaktywne, przygotowaliśmy gry i zagadki. Mogliśmy również wysłuchać prezentacji i zobaczyć pokazy naszych młodszych naukowców, uczestników i uczestniczek Warsztatów Edukacyjnych pt. "Ocean zmian", które odbyły się w formie World Café w Instytucie Oceanologii PAN. Więcej szczegółów na stronie internetowej wydarzenia. A fotografie z imprezy znajdziemy w galerii zdjęć.

 •  Zakończyły się Europejskie Dni Morza, których centralne obchody miały miejsce w Lizbonie. Z przyjemnością informujemy, że IO PAN, reprezentowany przez dyrektora Sławomira Sagana i Tymona Zielińskiego, wziął aktywny udział w tym wydarzeniu. Informacje o Instytucie były upowszechniane w trakcie konferencji, w ramach stoiska EurOcean, Tymon Zielinski wygłosił wykład pt. Atmosphere, ocean, weather, climate w St. Julians School w Carcavelos, a wystawa międzynarodowego konkursu dla dzieci i młodzieży pt. I live by the Sea, współorganizatorem którego jest IO PAN, spotkała się z bardzo dużym i pozytywnym odzewem. W piątek, 17 maja, wystawę odwiedzili Prezydent Portugalii, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa oraz João Aguiar Machado, Director-General of the EC Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem niesamowitych zdjęć. Prace młodzieży z całego świata można oglądać w Lizbonie do 8 czerwca b.r.

 • piknik Serdecznie zapraszamy na wspólne stoisko GEOPLANET i IO PAN (A17) podczas kolejnej edycji (już 23!) warszawskiego Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tegoroczna impreza odbywa się pod hasłem MY I MASZYNY. Piknik odbywa się, jak co roku na Stadionie Narodowym, w dniu 11 maja 2019 w godzinach 11:00-20:00. Piknik to największa w Europie plenerowa impreza popularyzująca naukę. Nie ważne, czy pasjonujesz się nauką, czy jeszcze nie poczułeś fascynacji jej najnowszymi odkryciami - na Pikniku znajdziesz coś dla siebie.
  Jesteśmy cywilizacją maszyn. Nauczyliśmy się je tworzyć, wykorzystywać i ulepszać. To one wykonują za nas ciężkie i niewdzięczne zadania, ułatwiają codzienne funkcjonowanie, a także umilają czas. Żyjemy z nimi w symbiozie tak głębokiej, że często nawet tego nie zauważamy. Na 23. Pikniku Naukowym dokładnie przyjrzymy różnym maszynom - tym prostym i tym naszpikowanym sztuczną inteligencją. Mechaniczne dinozaury, własny R2D2, zwijana kładka dla pieszych, superkomputery i egzoszkielety. Na 23. Pikniku Naukowym czekają setki atrakcji, które zadziwią gości w każdym wieku. Wszelkie informacje można znaleźć na wydarzeniu oraz na stronie internetowej.

 • 22 luty, 1 marca, 8 marca, 15 marca, 22 marca, 29 marca, 5 kwietnia 2019. Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Sopockie Towarzystwo Naukowe, Centrum Nauki Experyment we współpracy z Today We Have zapraszają do udziału w warsztatach pt. "Ocean zmian", które odbędą się w formie World Café. Dodatkowo zapraszamy na warsztaty z autoprezentacji, na których uczniowie będą mogli przygotować swoje projekty, które przedstawią w czasie trwania Otwartych Dni Nauki, w dniach 6-8 czerwca 2019 roku.
  Szczegółowe informacje w załączniku i na stronie STN, formularz zgłoszeniowy

 •  9 czerwca 2018 Instytut Oceanologii PAN brał udział w 22. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Cent­rum Nauki Ko­pernik. Nasza aktywność była zaprezentowana na dwóch stoiskach demons­tracyjnych: „SatBałtyk” oraz „Geo­PLanet”. Tema­tem przewodnim tego­rocz­nego Pikniku był „RUCH”.

 • W dniu 26 maja 2018 roku odbył się XI Sopocki Dzień Nauki. Głównym orga­nizatorem i inicjatorem wydarzenia, odbywającego się w formie Pikniku Nauko­wego był Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie (IO PAN) w Sopocie, przy czynnym współudziale Komitetu Badań Morza PAN. Piknik odbywał się w godzinach: 10.00-15.00 na Placu Przyjaciół Sopotu, pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Sopotu. Tematem przewodnim tegorocznego pikniku pt. „A morze bez plastiku?”, była prezentacja aktualnego stanu środowiska morskiego w aspekcie konsekwencji obecności plastiku dla środowiska morskiego, zwrócenia uwagi na sposoby ograniczenia zużycia plastiku w życiu codziennym i metod ochrony środowiska naturalnego. W wydarzeniu, które obejmowało serię prezentacji wraz z eksperymentami i demonstracjami na stoiskach piknikowych, wzięło udział ok. 1 000 osób.
  Zdjęcia z imprezy 1, zdjęcia 2

 • Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk był reprezentowany na 21 Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, który odbył się 3 czerwca 2017 roku na Stadionie PGE Narodowym w War­szawie. Jest to największa w Europie impreza plenerowa o te­ma­tyce naukowej, przyciągająca ok. 120 tysięcy osób. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy z różnych dyscyplin naukowych poprzez prezentowanie ciekawych eksperymentów i doświadczeń. W wyda­rzeniu tym wzięło udział około 200 instytucji naukowych, uczelni, instytutów badawczych, muzeów i instytucji kultury, fundacji zwią­zanych z edukacją i kół naukowych. Instytut Oceanologii Polskiej Aka­demii jest obecny na Pikniku nieprzerwanie od 10 lat. W tym roku, przy wsparciu Sekcji Fizyki Morza KBM PAN, nasze Koleżanki i Ko­le­dzy zaprezentowali osiągnięcia naukowe KONSORCJUM SATBAŁTYK, w skład którego oprócz IO PAN wchodzi Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Akademia Pomorska w Słupsku i Instytut Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego. W szeregu za­pla­nowanych pokazach i doświadczeniach dostosowanych do hasła przewodniego tegorocznego pikniku: Ziemia, naukowcy z Konsorcjum przybliżali odwiedzającym zagadnienia związane z badaniami śro­dowiska morskiego. Uczestniczyli z Instytutu Oceanologii PAN: Joanna Stoń-Egiert, Piotr Kowalczuk, Marta Konik, Jagoda Białogrodzka, Paulina Aniśkiewicz, z Uni­wersytetu Gdańskiego: Marcin Paszkuta, Natalia Strojna, Daria Nowicka, z Akademii Pomorskiej w Słup­sku: Tomasz Zapadka, Magdalena Pawlik.

  Tematem tegorocznego Pikniku była ZIEMIA. Na stanowisku CENTRUM BADAŃ ZIEMI I PLANET GEOPLANET (100 m kw A-57 ) wyodrębnione były 3 strefy tematyczne: ZASOBY, ZAGROŻENIA, OBSERWACJE. Wszyscy partnerzy GeoPlanet w tym: Instytut Oceanologii PAN wraz z Instytutem Geofizyki PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytutem Nauk Geologicznych PAN oraz Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN prezentowali zjawiska, pokazy naukowe ze swoich dziedzin związane z tematyką Pikniku. Nasz Instytut był reprezentowane w tym roku przez doktorantów Studium Doktoranckiego przy IO PAN: Agatę Grynczel i Damiana Jaśniewicza.
  film YouTube, zdjęcia Geoplanet

 • W sobotę 27 maja 2017, w godz. 10-16.00 na Placu Przyjaciół Sopotu odbył się kolejny X Sopocki Dzień Nauki.
  Informacje na stronie sdn2017.html

 • Instytut Oceanologii PAN wraz z Instytutem Budownictwa Wodnego PAN jest współorganizatorem LETNICH SPOTKAŃ Z NAUKĄ w Czar­linie-Skoczkowie nad jeziorem Wdzydze.

 • "MORSKA EDUKACJA EKOLOGICZNA" w szkołach - dla szkół zainteresowanych proponowanymi tematami i wystąpieniem w ich siedzibie.

Wywiady i artykuły: Instytut w mediach

Blogi i artykuły popularno-naukowe pracowników Instytutu:

 • NIEPODRĘCZNIK OCEANICZNY
  "#NiepodręcznikOceaniczny" to wspólna aktywność Instytutu Oceanologii PAN i Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, realizowana we współpracy z Sopockim Towarzystwem Naukowym oraz Today We Have. Niepodręcznik Oceaniczny to seria krótkich filmików, poruszających najrozmaitsze kwestie związane ze środowiskiem morskim, od systemu prądów oceanicznych, przez relacje z atmosferą, życie w Oceanie, ekologię, rybactwo i działania organizacji międzynarodowych

 • Rozdział "Budowanie świadomości ekologicznej − w kierunku równowagi między środowiskiem a lokalnymi społecznościami" autorstwa Tomasza Kijewskiego w publikacji MIASTO WOBEC WYZWAŃ wydanej w ramach eksperymentu wdrożeniowego UrbanLab Gdynia przez UrbanLab Gdynia | Laboratorium Innowacji Społecznych 2021.

 • RYBA NA PIĄTEK
  Czytelnik znajdzie tutaj ciekawostki na temat biologii ryb oraz najróżniejsze przykłady interakcji między ludźmi i ry­bami, od nowinek naukowych na temat hodowli zębów i leczenia oparzeń, po zagadnienia natury technicznej i gospodarczej – rzecz jasna związane z rybami. Przepisy kulinarne i porady dla akwarystów również znajdą tutaj swój kącik.
  Autorzy: Agnieszka Kijewska i Tomasz Kijewski z Zakładu Genetyki Organizmów Morskich Instytutu Oceanologii PAN.

 • MIEJSCE ŻÓŁWI
  Artykuł Kaji i Piotra Bałazego w Magazynie Przyrodniczym Salamandra

 • ZIELONY SKARB „PUCYFIKU”
  HUMBAK, OGROMNE GĄBKI I "NURKOWANIE ŻYCIA"...
  ZAJĄC MORSKI
  POD WODĄ, U BRAM ARKTYKI
  Artykuły Piotra Bałazego w Magazynie Przyrodniczym Salamandra pod wspólnym tytułem
  "Świat wg. Nurka"

 • DIVERS 24, nr 16 (grudzień 2020 - marzec 2021), "Nurkowanie w czasie pracy - nurkowania realizowane w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie", Piotr Bałazy, Piotr Kukliński, Maciej Chełchowski, Maria Włodarska-Kowalczuk, Marta Ronowicz

 • WIDZIANE Z MORZA
  Felietony prof. Jana Marcina Węsławskiego publikowane w "Dzikim Życiu" pod wspólnym tytułem "Widziane z morza".

 • BLOG
  Blog prof. Jana Marcina Węsławskiego publikowany na portalu "ekologia.pl" w roku 2011.

 • ZABEZPIECZENIE METEOROLOGICZNE REJSÓW POZABAŁTYCKICH - film
  ZABEZPIECZENIE METEOROLOGICZNE REJSÓW POZABAŁTYCKICH - PDF prezentacji.
  Prezentacja Marka Zwierza na Konferencji Bezpieczeństwa 2018 - meteorologia.


Publikacje:

  ATLAS OF POLISH MARINE AREA BOTTOM HABITATS  
  (PDF, 179 MB, pp.1-180)


  ADVENTFJORDEN - Arcitic sea in the backyard  
  (flash, pp. 1-40)
  (PDF, pp. 1-40)
  ADVENTFJORDEN - Arktisk hav rett utenfor stuedøren  
  (flash, pp. 1-40, in Norwegian)
  ARKTYKA EUROPEJSKA - morski przewodnik użytkownika  
  (flash, pp. 1-112, in Polish)
  (PDF, 40 MB, pp. 1-112, in Polish)
  EUROPEAN ARCTIC - sea user guide  
  (flash, pp. 1-112)
  (PDF, 100 MB, pp. 1-112)
  FIELD GUIDE TO THE SEABIRDS AND MAMMALS OF THE BARENTS SEA  
  (WWW page)
  (PDF, 37 MB)
  OCEANIA 1985-2020
  (PDF, 84 MB, pp.1-88)
         
  PLAŻA - przewodnik użytkownika  
  (flash, pp. 1-116, in Polish)
  (PDF, 60 MB, pp. 1-116)
  PODMORSKI OGRÓD GDYNI Planowany Morski Rezerwat
- poradnik użytkownika     (flash, pp. 1-48, in Polish)
  (PDF, 40 MB, pp. 1-48, in Polish)
  ROZMIAR; dlaczego jedne zwierzęta są małe a inne duże?  
  (flash, pp. 1-24, in Polish)
  (PDF, 13 MB, pp. 1-24, in Polish)
  SIZE; why are some animals small and other large?  
  (flash, pp. 1-24)
  (PDF, 15 MB, pp. 1-24)
  SVALBARD CONNECTION  
  (flash, pp. 1-84)
  (PDF, 17 MB, pp. 1-84)


Eko-bajki:

cover

(flash)     (html)
cover

(flash)     (html)
cover

(flash)     (html)
cover

(flash)     (html)

cover

(flash)     (html)

cover

(flash)     (html)

cover

(flash)     (html

cover

(flash)     (html

cover

(flash)     (html

cover

(flash)     (html

cover

(flash)     (html

cover

(flash)     (html)
cover

zbiór 11 bajek opublikowa­nych w latach 2013-2019

cover

(flash)     (html)
cover

(flash)     (html)

Galerie zdjęć z udziału IO PAN w imprezach popularyzacji nauki:

Plakaty Dnia Nauki w Sopocie organizowanego przez Instytut Oceanologii