Opis Okres realizacji Koordynator Projektu
Projekty RPO WP 2014-2020
FindFISH Platforma Transferu Wiedzy
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
www.findfish.eu/info/
01.2017 - 03.2022 Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka
Projekty POPC
IMBIO Integracja i mobilizacja danych o róznorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
www.imbio.uw.edu.pl/projekt/
01.01.2020 - 31.12.2022 Dr Marta Ronowicz (Lider - Uniwersytet Warszawski)
eCUDO.pl Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
ecudo.pl/
01.03.2019 - 28.05.2022 Mgr inż. Marcin Wichorowski