Struktura organizacyjna Instytutu Oceanologii PAN

  • Z-CA DYREKTORA d/s ORGANIZACJI i ROZWOJU - 
    • PEŁNOMOCNIK DYREKTORA d/s ORGANIZACJI i KONTAKTÓW -