DYREKTOR
 
   
 
DZIAŁ SŁUZBY PRACOWNICZEJ
 
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 
 
RADCA PRAWNY
 
 
STANOWISKO d/s OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
 
 
STANOWISKO d/s BHP I OCHRONY P/POŻ.
 
   
NACZELNY INŻYNIER
DZIAŁ ZARZĄDZANIA DANYMI I INFRASTRUKTURĄ IT
Z-CA DYREKTORA d/s NAUKOWYCH
Z-CA DYREKTORA d/s ORGANIZACJI I ROZWOJU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
STATEK "OCEANIA"
ZESPÓŁ d/s ROZWOJU ZASOBÓW DANYCH I INFORMACJI
BIBLIOTEKA I INFORMACJA NAUKOWA
DZIAŁ ROZWOJU I KOMUNIKACJI
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
ZESPÓŁ ARMATORSKI
ZESPÓŁ d/s ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ IT
ZESPÓŁ d/s KSZTAŁCENIA DOKTORANTÓW
DZIAŁ ORGANIZACJI BADAŃ
DZIAŁ PŁAC
WARSZTAT MECHANICZNY
ZESPÓŁ WSPARCIA TECHNICZNEGO IT
REDAKCJA WYDAWNICT
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 
DZIAŁ GOSPODARCZY
     
DZIAŁ ZAOPATRZENIA