DYREKTOR
 
   
 
SEKRETARIAT NAUKOWY
DZIAŁ SŁUZBY PRACOWNICZEJ
 
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 
 
RADCA PRAWNY
 
 
STANOWISKO d/s OBRONY CYWILNEJ i OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
 
 
STANOWISKO d/s BHP i OCHRONY P/POŻ.
 
   
NACZELNY INŻYNIER
DZIAŁ ZARZĄDZANIA DANYMI i INFRASTRUKTURĄ IT
Z-CA DYREKTORA d/s NAUKOWYCH
Z-CA DYREKTORA d/s ORGANIZACJI i ROZWOJU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPÓŁ d/s ROZWOJU ZASOBÓW DANYCH i INFORMACJI
BIBLIOTEKA i INFORMACJA NAUKOWA
PEŁNOMOCNIK DYREKTORA d/s ORGANIZACJI i KONTAKTÓW
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
ZESPÓŁ ARMATORSKI
ZESPÓŁ d/s ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ IT
 
DZIAŁ PŁAC
WARSZTAT MECHANICZNY
ZESPÓŁ WSPARCIA TECHNICZNEGO IT
   
DZIAŁ GOSPODARCZY
 
DZIAŁ ORGANIZACJI BADAŃ
   
DZIAŁ ZAOPATRZENIA