DYREKTOR
 
   
 
DZIAŁ SŁUZBY PRACOWNICZEJ
 
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 
 
RADCA PRAWNY
 
 
STANOWISKO d/s OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
 
 
STANOWISKO d/s BHP I OCHRONY P/POŻ.
 
   
NACZELNY INŻYNIER
Z-CA DYREKTORA d/s NAUKOWYCH
Z-CA DYREKTORA d/s ORGANIZACJI I ROZWOJU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
STATEK OCEANIA
BIBLIOTEKA I INFORMACJA NAUKOWA
DZIAŁ ROZWOJU I KOMUNIKACJI
DZIAŁ FINANSOWO KSIĘGOWY
ZESPÓŁ ARMATORSKI
ZESPÓŁ d/s ZARZĄDZANIA DANYMI NAUKOWYMI
DZIAŁ ORGANIZACJI BADAŃ
DZIAŁ PŁAC
WARSZTAT MECHANICZNY
ZESPÓŁ d/s KSZTAŁCENIA DOKTORANTÓW
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 
DZIAŁ GOSPODARCZY
REDAKCJA WYDAWNICTW
 
ZESPÓŁ d/s TELEINFORMATYKI
 
DZIAŁ ZAOPATRZENIA