Rada Naukowa Instytutu Oceanologii PAN

Kadencja 2023 - 2026
 1. prof. dr hab. Jacek Bełdowski 
 2. dr hab. Robert Bialik, prof. IBB PAN
 3. prof. dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk
 4. prof. dr hab. Artur Burzyński - Wiceprzewodniczący
 5. dr hab. Witold Cieślikiewicz, prof. UG
 6. dr hab. Mirosław Darecki, prof. IO PAN
 7. prof. dr hab. Jerzy Dera, czł. rzecz. PAN
 8. dr hab. Zofia Dubicka, prof. UW
 9. mgr Michał Gintowt - Przedstawiciel doktorantów
 10. dr hab. Natalia Gorska, prof. IO PAN
 11. prof. dr hab. Krzysztof Haman, czł. koresp. PAN
 12. dr hab. Agnieszka Herman, prof. IO PAN
 13. prof. dr hab. Jacek Jania
 14. dr hab. Monika Kędra, prof. IO PAN - Przewodnicząca
 15. prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, czł. koresp. PAN
 16. prof. dr hab. Zygmunt Klusek 
 17. prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik, prof. zw. PG
 18. prof. dr hab. Piotr Kowalczuk - Wiceprzewodniczący
 19. prof. dr hab. Adam Krężel
 20. prof. dr hab. Piotr Kukliński
 21. prof. dr hab. Ewa Kulczykowska
 22. dr hab. Karol Kuliński, prof. IO PAN
 23. prof. dr hab. Szymon Malinowski
 24. prof. dr hab. Stanisław Mazur, czł. koresp. PAN
 25. dr Mikołaj Mazurkiewicz - Sekretarz
 26. prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, czł. koresp. PAN
 27. dr hab. inż. Mirosława Ostrowska, prof. IO PAN, czł. koresp. PAN
 28. prof. dr hab. Ksenia Pazdro - Rzecznik dyscyplinarny
 29. prof. Tomasz Petelski 
 30. prof. dr hab. Jacek Piskozub 
 31. dr hab. Katarzyna Piwosz, prof. MIR-PIB
 32. dr hab. Sławomir Sagan, prof. IO PAN - Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
 33. dr hab. Joanna Szczucka, prof. IO PAN 
 34. dr Beata Szymczycha
 35. prof. dr hab. Waldemar Walczowski
 36. prof. dr hab. Roman Wenne
 37. dr hab. Agata Weydman-Zwolicka, prof. UG
 38. prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
 39. dr hab. Józef Wiktor, prof. IO PAN
 40. prof. dr hab. Andrzej Witkowski, czł. koresp. PAN
 41. dr hab. Jakub Witkowski, prof. US
 42. prof. dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk
 43. prof. dr hab. Ewa Wojciechowska
 44. dr hab. Sławomir Woźniak, prof. IO PAN
 45. dr hab. Agata Zaborska, prof. IO PAN
 46. dr hab. inż. Tamara Zalewska, prof. IMGW-PIB
 47. prof. dr hab. Marek Ziętara

Prezydium Rady Naukowej

 1. Przewodnicząca - dr hab. Monika Kędra, prof. IO PAN
 2. Z-ca Przewodniczącej - prof. dr hab. Artur Burzyński
 3. Z-ca Przewodniczącej - prof. dr hab. Piotr Kowalczuk
 4. Sekretarz - dr Mikołaj Mazurkiewicz
 5. Z-ca Dyrektora ds. Naukowych - dr hab. Sławomir Sagan, prof. IO PAN

Dokumenty