UDZIAŁ W ORGANIZACJACH KRAJOWYCH

Nazwa

Początek

Strona internetowa

Centrum Badań Ziemi i Planet - GeoPlanet
(IGF, ING, CBK, IO PAN, CAMK)
2009 geoplanet.pl
Centrum Studiów Polarnych
Uniwersytet Śląski (jednostka wiodąca), Instytut Geofizyki PAN, Instytut Oceanologii PAN
2013
KNOW 2014-2018
polarknow.us.edu.pl
Polskie Konsorcjum Polarne
(13 uczelni wyższych i 5 instytutów naukowych)
2013 pkpolar.pl
Morskie Centrum Eko-energetyki i Eko-systemu - MORCEKO
(Instytut Maszyn Przepływowych, Politechnika Gdańska, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Instytut Morski w Gdańsku, Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku)
2011
Polskie Centrum Nauki i Technologii Morskiej PolMar
(Instytut Oceanologii PAN, Morski Instytut Rybacki – PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Instytut Morski)
2012 iopan.gda.pl/PolMar
Polski Klaster Morski
(53 członków zwyczajnych, 18 członków wspierających)
2017 balticcluster.pl
Międzyinstytutowy Zespół Satelitarnych Obserwacji Środowiska Morskiego
(Instytut Oceanologii PAN, Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku)
2007
Aerozolowa Sieć Badawcza Poland-AOD
(Laboratorium Transferu Radiacyjnego Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW, Stacja Pomiarowa IO PAN, Stacja Badawcza Transferu Radiacyjnego SolarAOT w Strzyżowie, Obserwatorium Meteorologiczne Katedry Meteorologii i Klimatologii UMK, Stacja Badawcza w Rzecinie Katedry Meteorologii UP, Fundacja EkoPrognoza, Obserwatorium Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Wrocław-Biskupin, Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UW, Stacja Badawcza Zakładu Meteorologii i Klimatologii, Instytutu Geografii UG)
2011 polandaod.pl