Udział w organizacjach międzynarodowych

Nazwa

Początek

Strona internetowa

The European Marine Board (EMB), Ostenda (Belgia)
(36 członków z 13 krajów Europy )
1995 marineboard.eu
EurOcean - The European Centre for Information on Marine Science and Technology
(13 organizacji członkowskich z 10 krajów Europy wraz z 3 partnerami stowarzyszonymi)
2002 eurocean.org
EuroMarine, Marsylia (Francja)
(66 organizacji członkowskich z 22 krajów, w tym 56 członków pełnoprawnych)
2014 euromarinenetwork.eu
Earth System Science for Baltic Sea Region - Baltic Earth , Geesthacht (Niemcy) 2013 baltic-earth.eu
EuroGOOS - European Global Ocean Observing System
(41 organizacji członkowskich z 19 krajów europejskich)
1994 eurogoos.eu
BOOS - Baltic Operational Oceanographic System 1997 boos.org
HIROMB - Hi Resolution Model of the Baltic Sea 2009 hiromb.org
cGRASP - Consortium for Genomic Research on All Salmonids Program 2005 cgrasp
AERONET - Maritime Aerosol Network 2004 aeronet.gsfc.nasa.gov/new_web/
maritime_aerosol_network.html
ARCTOS - Arctic Marine Ecosystem Research Network, Tromsoe, Norwegia 2002 arctos.uit.no
SCOR - Scientific Committee for Oceanic Research
(250 naukowców z 38 krajów)
1957 scor-int.org
Polish SCOR: iopan.gda.pl/kbm/en
Uczestnictwo:
 • w Radzie SAON (Sustained Arctic Observing Network) (dr Beszczyńska-Möller - przedstawiciel Polski) w konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury Euro-Argo ERIC (prof. W.Walczowski – przedstawiciel Polski w w Zarządzie (Management Board)
 • w IAPSO (International Association for the Physicla Sciences of the Oceans
  (prof. J.Piskozub) w AMAP Expert Group on Arctic Ocean Acidification (prof. Kukliński),
 • w Arctic Contaminants Action Plan of Arctic Council (dr A.Zaborska)
 • w Marine Working Group of IASC (International Arctic Science Commitee)
  (prof. Kędra; prof. Walczowski, prof. Węsławski,)
 • w sieci ART (Arctic in Rapid Transition) Executive Committee (prof. Kędra)
 • w International Technical Advisory Board, International Dialogue for Underwater Munitions, Grupie Specjalnej HELCOM Submerged (prof. J.Bełdowski)
 • w grupach roboczych ICES (Międzynarodowej Rady Badań Morza) (prof. R.Wenne – working group on aquaculture, working group on the application of genetics in Fisheries and Mariculture, prof. Walczowski working group of Ocean Hydrography
 • w COST (European Cooperation in Science and Technology) Actions (prof. J.M. Węsławski, mgr J.Piwowarczyk, prof. S.Massel, prof. Włodarska-Kowalczuk)
 • Komitet Narodowy ds. współpracy z Komitetem Naukowym Badań Oceanicznych (SCOR)