BIPPlan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024Dostawa analizatora rtęci całkowitej w próbkach wody morskiejUsługa sprawowania funkcji Zewnętrznego Koordynatora Projektu oraz funkcji Zewnętrznego Koordynatora Finansowego projektu MUNIMAPUsługa organizacji konferencji Baltic Sea Science Congress 2025 Usługa zapewnienia ochrony mienia w obiektach Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii NaukRezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych krajowych i zagranicznych na zamówienie Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii NaukDostawa akustycznego profilującego prądomierza dopplerowskiego / The delivery of an Acoustic Doppler Current ProfilerUsługa organizacji konferencji Baltic Sea Science Congress 2025 Dostawa sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowychUsługa sprawowania funkcji Zewnętrznego Koordynatora Projektu oraz funkcji Zewnętrznego Koordynatora Finansowego projektu MUNIMAPSukcesywne dostawy oleju napędowego (lekkiego) dla statku naukowo-badawczego s/y „Oceania"Przeprowadzenie badań społecznych w zakresie społecznej percepcji farm wiatrowych na morzu oraz transformacji energetycznejPrzeprowadzenie badań społecznych w zakresie społecznej percepcji farm wiatrowych na morzu oraz transformacji energetycznejSukcesywne dostawy prowiantu na statek s/y Usługa przeprowadzenia audytów zewnętrznych dwóch projektów finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021Sukcesywne dostawy prowiantu na statek s/y Badanie sprawozdania finansowego za 2023 rokUsługi porządkowe w budynkach Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii NaukDostawa sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowychSukcesywne dostawy w ramach umów ramowych specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowychDostawa analizatora całkowitego węgla organicznego Usługa czarteru statku na potrzeby realizacji rejsu naukowego na wodach terytorialnych Estonii (Zatoka Fińska) / The ship charter service for the purpose of carrying out a scientific cruise in the territorial waters of Estonia (Gulf of Finland)Dostawa czujnika do pomiaru pH w wodzie morskiej Dostawa czujnika do pomiaru pH w wodzie morskiej Usługa zapewnienia ochrony mienia w obiektach Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii NaukSukcesywne dostawy oleju napędowego (lekkiego) dla statku naukowo-badawczego s/y „Oceania”, realizowane w porcie Gdańsk Usługa zapewnienia ochrony mienia w obiektach Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii NaukRezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych krajowych i zagranicznych na zamówienie Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk Dostawa sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowychSukcesywne dostawy oleju napędowego (lekkiego) dla statku naukowo-badawczego s/y „Oceania”Dostawa detektora EDSUsługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu PROSPECTOR, finansowanego ze środków Narodowego Centrum NaukiZaprojektowanie i wykonanie wizualizacji danych modelowych z prognostycznego trójwymiarowego modelu numerycznegoSukcesywne dostawy prowiantu na statek s/y „OCEANIA”Usługa obsługi medialnej konferencjiDostawa wieloparametrowych profilujących pływaków pomiarowych / The delivery of multi-parameter profiling measuring floats Dostawa sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowychDostawa wieloparametrowej sondy oceanograficznej / The delivery of a multi-parameter oceanographic probe Dostawa akustycznego profilującego prądomierza dopplerowskiego / The delivery of an Acoustic Doppler Current ProfilerDostawa sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowychSukcesywne dostawy w ramach umów ramowych specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowychŚwiadczenie usług hotelarskich, usług gastronomicznych, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu eCUDO.plŚwiadczenie usług hotelarskich, usług gastronomicznych, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu eCUDO.plDostawa kamer podwodnych do badań planktonu wraz z wyposażeniem / The delivery of underwater cameras for plankton research with the equipmentUsługa dostarczania w systemie ciągłym prognostycznych danych meteorologicznych dla rejonu obszaru Bałtyku i w strefie brzegowej polskich obszarów morskich wraz z zapewnieniem licencji na przekazane daneSukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kseroDostawa sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowychUsługa przeprowadzenia przeglądu okresowego silnika MTU serii 2000 na s/y Oceania wraz z dostarczeniem części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przegląduSukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kseroUsługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu ANALOG, finansowanego ze środków Narodowego Centrum NaukiUsługa zapewnienia ochrony mienia w obiektach Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii NaukDostawa kamery podwodnej do badań planktonu wraz z wyposażeniem / The delivery of an underwater camera for plankton research with the equipmentDostawa kamery podwodnej do badań planktonu wraz z wyposażeniem / The delivery of an underwater camera for plankton research with the equipmentUsługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu IDEALDostawa sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowychDostawa szybkozmiennego analizatora gazowego CO2 i H2O z zamkniętą ścieżką wraz z wyposażeniem oraz anemometru sonicznegoSukcesywne dostawy prowiantu na statek s/y „OCEANIA"Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Zamówienia publiczneArchiwum