Wydarzenia w IO PAN

 • 20 grudnia 1985 roku podniesiono banderę na s/y Oceanii i przekazano armatorowi, Instytutowi Oceanologii PAN w Sopocie. XXXV lecie tego wydarzenia zmuszeni jesteśmy niestety świętować wirtualnie. Więcej informacji na stronie Oceania XXXV
 • 4 grudnia 2020. Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzy Duszyński, nagrodził pięciu badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki za wybitne osiągnięcia naukowe w 2020 roku. Wśród osób nagrodzonych jest prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka z Instytutu Oceanologii PAN za zastosowanie modeli matematycznych i symulacji komputerowych jako nowych metod rozpoznania procesów zachodzących w środowisku morskim. Gratulacje dla Laureatki!
 • 1 grudnia 2020 bałtycki pływak WMO3902106 zwodowany przez IO PAN w 2018 roku w obrębie Basenu Bornholmskiego, został wydobyty przez estoński statek R/V Salme na północ od wyspy Hiiumma. Dziękujemy estońskim przyjaciołom za pomoc w tej trudnej operacji (zdjęcia: Villu Kikas). Jest to kolejny, ważny etap współpracy na Morzu Bałtyckim. Pływak wykonywał pomiary ponad dwa lata, od 11 września 2018 r. Przez ten czas wykonał 420 profili, dostarczając dane CTD/O2. Również zbadanie stanu pływaka (baterie, czujniki) z pewnością będzie cennym wkładem w program EA RISE.
 • 18 listopada, 2020. Miło nam poinformować, iż Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie znalazł się w gronie Laureatów Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020. Nagroda została przyznana w kategorii "Innowacyjne technologie przyszłości" za prowadzenie badań środowiska morskiego w celu pogłębiania wiedzy na temat zachodzących w nim zjawisk i procesów, m.in.w ramach projektów pt.: „Platforma transferu wiedzy FindFish – Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa” oraz „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych – eCUDO". Wręczenia nagród w tegorocznej edycji odbędzie się w ramach 5. Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie.
 • Uniwersytet Śląski, Katowice. Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej (MŚSD) przy Centrum Studiów Polarnych odbędzie się 18 listopada 2020 roku o godz. 11.30. Będzie ją można zobaczyć w serwisie YouTube na kanale: „Uniwersytet Śląski” youtube.com/UniwersytetSlaski. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Jan Pawłowski, IO PAN: "Environmental DNA: looking for whales in a drop of water"
 • W dniach 16-20 listopada br. odbyła się w formie zdalnej 75. sesja Komitetu Ochrony Środowiska Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) (MEPC). Jedną w najważniejszych decyzji podjętych przez MEPC było zatwierdzenie projektu nowych obowiązkowych przepisów mających na celu zmniejszenie intensywności emisji węgla ze statków istniejących. Przyjęte rozwiązania opierają się na obecnie obowiązujących wymaganiach w zakresie efektywności energetycznej i mają na celu dalszą redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG) ze statków. Komitet MEPC przyjął rezolucję w sprawie krajowych planów działania. Rezolucja zachęca państwa członkowskie do opracowania i aktualizacji dobrowolnego krajowego planu działania (National Action Plan), co przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących z żeglugi międzynarodowej.
  Komitet MEPC zatwierdził Czwarte Studium IMO dotyczące redukcji emisji GHG. Zawiera ono przegląd emisji gazów cieplarnianych z żeglugi w latach 2012–2018, przedstawia rozkład intensywności emisji węgla oraz prognozy emisji do 2050 r. IMO zadeklarowało opublikowanie niniejszego Studium. Komitet MEPC omówił wystosowaną przez branżę morską propozycję powołania pozarządowej Międzynarodowej Morskiej Rady ds. Badań i Rozwoju (IMRB) oraz powiązanego z nią funduszu. Ponadto, przez Komitet MEPC przyjęte zostały poprawki do instrumentów IMO, dotyczące m.in. wskaźnika efektywności energetycznej EEDI (Energy Efficiency Design Index) statków, zawartości siarki w paliwach i pobierania próbek, wprowadzenia zakazu stosowania i przewozu paliwa ciężkiego (heavy fuel oil - HFO), przez statki na wodach Arktyki od dnia 1 lipca 2024 r. w celu wzmocnienia ochrony środowiska na wodach Arktyki. Komitet MEPC przyjął poprawki do Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004 r. (Konwencja BWM), dotyczące testów systemów postępowania z wodami balastowymi w związku z ich oddaniem do eksploatacji oraz dotyczące formularza Międzynarodowego świadectwa postępowania z wodami balastowymi. Zmiany mają wejść w życie 1 czerwca 2022 r. Komitet MEPC zatwierdził też projekt zmian do Międzynarodowej konwencji w sprawie kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych na statkach (Konwencja AFS), w celu uwzględnienia kontroli cybutryny. Decyzja o zakazie stosowania systemów przeciwporostowych zawierających cybutrynę (znaną również pod nazwą przemysłową Irgarol-1051), będzie miała zastosowanie do statków od 1 stycznia 2023 r. lub, w przypadku statków już wyposażonych w taki system przeciwporostowy, przy najbliższym planowanym odnowieniu ochrony przeciwporostowej po 1 stycznia 2023 r., ale nie później niż 60 miesięcy od ostatniego zastosowania na statku takiego systemu przeciwporostowego.
 • 6 listopada. Z przyjemnością informujemy, że mamy już przygotowane wydanie "Unusual Aerosol Conditions in the Arctic"! To wydanie należy do działu „Aerosols” czasopisma Atmosphere, którego IF wynosi 2,397. Redaktorami tego specjalnego wydania są nasi koledzy: dr hab. Tymon Zieliński, dr Paulina Pakszys oraz dwaj partnerzy: dr hab. Luca Ferrero, dr Christoph Ritter. Termin nadsyłania prac: 10 czerwca 2021 r. Zapraszamy do publikowania waszych prac!
 • 16 października 2020 r. odbyła się XIV Konferencja pt. „CHEMIA, GEOCHEMIA I OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO" organizowana przez Sekcję Chemii Morza KBM PAN oraz Instytut Oceanologii PAN. W konferencji on-line uczestniczyło ponad 90 osób, wygłoszono 15 referatów oraz zaprezentowano 30 posterów. Wykład Inauguracyjny „Transfer związków endokrynnie aktywnych na najwyższym poziomie troficznym - badania eksperymentalne z udziałem bałtyckiej foki szarej (Halichoerus grypus)” wygłosiła prof. Lucyna Falkowska. Nagrodę za najlepszą prezentację ustną dla Młodego Naukowca otrzymała Agnieszka Kalinowska z Politechniki Gdańskiej za referat pt.: „Wpływ zrzutu ścieków oczyszczonych na strukturę taksonomiczną populacji bakteryjnych oraz biochemizm przybrzeżnych wód Zatoki Gdańskiej”. Wyróżnienia otrzymały Olga Brocławik z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Anna Pouch z Instytutu Oceanologii PAN. Agnieszka Grajewska z IMGW-PIB zaprezentowała najlepszy poster („Pierwiastki ziem rzadkich (REE) – wnikanie i eliminacja u ssaków morskich zamieszkujących różne obszary litologiczne”), a wyróżnienia otrzymali Dominik Narwojsz (UG), Paulina Rudnicka (IO PAN) oraz Agnieszka Jędruch (UG).
 • 12 października 2020, Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika, Warszawa. Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 w Szkole Doktorskiej GeoPlanet.
 • 2 października 2020. Zapraszamy do panelu dyskusyjnego „Wibracje, częstotliwości i ekoistyczne prace Art Sci” towarzyszącej wystawie projektu Victorii Vesny "Noise Aquarium". W panelu uczestniczyć będą twórcy projektu „Noise Aquarium”, a także zaproszeni artyści i naukowcy zajmujący się badaniem dźwięku, morza, zwierząt morskich oraz planktonu. Wśród wyróżnionych znajdą się nasi koledzy z Instytutu Oceanologii PAN: Zygmunt Klusek oraz Sławomir Kwaśniewski.
  Dyskusja odbędzie się w piątek tj. 2.10.2020, o godz. 18.00. Transmisja live będzie prowadzona w języku angielskim. Dostęp do panelu poprzez kanał YouTube (gdzie również później będzie udostępniona):  YT
 • W ramach projektu Euro-Argo RISE IO PAN & FMI organizuje "Arctic and Baltic users workshop" w Instytucie Oceanologii w dniach 23–25.9.2020. Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkich tych, którzy są zainteresowani wykorzystaniem danych Argo lub zaangażowaniem się w działania Argo. Pierwszy dzień warsztatów skupi się na zagadnieniach dotyczących Morza Bałtyckiego, drugi dzień obejmie ogólną wiedzę na temat Argo, trzeci z kolei, dotyczy zagadnień dotyczących Morza Arktycznego.
 • 11 września 2020, Żelistrzewo. W ramach projektu WaterPUCK, Urząd Gminy Puck oraz IO PAN organizują konferencję podsumowującą projekt „Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego – Zintegrowany Serwis informacyjno–predykcyjny WaterPUCK” (https://waterpuck.pl/), realizowany w ramach programu strategicznego BIOSTRATEG III (NCBiR).
  Wójt Gminy Puck i Kierownik Projektu WaterPUCK, informują że konferencja WaterPUCK odbędzie się 11 września 2020 roku o godz. 10.00 w Domu Kultury w Żelistrzewie. Konferencja dostępna będzie online na platformie youtube.pl, na kanale gminapuckrada. Serdecznie zapraszamy.
 • 7 września 2020. Miło nam poinformować, iż Instytut Oceanologii uzyskał patent na skonstruowany przez naszych pracowników UKŁAD NADZORUJĄCY USTRÓJ INSTRUMENTU POMIAROWEGO I ZABEZ­PIECZAJĄCY GO PRZED WPŁYWEM NIEPOŻĄDANEJ WILGOCI. Twórcami wynalazku są: Jan Wejer, Marcin Stokowski i Karol Kuliński. Autorom serdecznie gratulujemy!
 • 25 sierpnia 2020 Oceania wróciła do macierzystego portu po ekspedycji AREX 2020 pod kierownictwem dr hab. Waldemara Walczowskiego, profesora IO PAN. AREX to wielkoskalowy, długoterminowy program obserwacyjny regulowany przez nasz Instytut, a także największe doroczne przedsięwzięcie Instytutu Oceanologii od 1987 roku.
 • 22 sierpnia, w czasie festiwalu Literacki Sopot, gościliśmy w IOPAN troje znanych dziennikarzy i reporterów, piszących o zmianach klimatu i o środowisku: od lewej stoją Adam Wajrak (dziennikarz Gazety Wyborczej), Ilona Wiśniewska (autorka książek - "Białe", "Hen" i "Lud"), Tomasz Ulanowski (dziennikarz Gazety Wyborczej).
 • 4 lipca - 22 sierpnia. Letnie Spotkania z Nauką - początek w sobotę (4.07.) o godz. 20:00 wykładem Pani Prof. Magdaleny Fikus. Tradycyjnie w Ośrodku Pracy Twórczej IBW PAN, Czarlina-Skoczkowo k.Wąglikowic, powiat Kościerzyna.
 • 8 czerwca. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Oceanów. Z tej okazji, z przyjemnością informujemy, że z dniem 4 czerwca 2020 roku, IO PAN stał się członkiem założycielem platformy EU4Ocean Platform. Platforma zostanie oficjalnie otwarta we wrześniu 2020 roku.
 • "Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 17 maja zmarł Prof. dr hab. Marek Grad, wybitny geofizyk, uznany popularyzator nauki, członek-korespondent PAN, członek zagraniczny Fińskiej Akademii Nauk, wieloletni pracownik Instytutu Geofizyki PAN, wieloletni dyrektor Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a także Laureat medalu im. prof. Adama Dziewońskiego."
  Profesor Grad wielokrotnie odwiedzał nasz Instytut, był zaangażowany w badania polarne i utrzymywał naukowe kontakty z wieloma naszymi pracownikami.
 • 1 maja w Warszawie, w wyniku głosowania jury laureatami Nagrody Magazynu "Żagle" im. Leonida Teligi za rok 2019 zostali:
  Nagroda w kategorii wyczyn żeglarski: Joanna Pajkowska za samotny rejs dookoła świata bez zawijania do portów.
  Nagroda w kategorii publikacja o tematyce żeglarskiej: "Dla dzieci o morzu, klimacie i ekologii" – Jan Marcin Węsławski i Lech Kotwicki.
 • W dniu 20 kwietnia Prezes PAN powołał Zespół doradczy d/s kryzysu klimatycznego. Przewodniczącym został mianowany profesor Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego (członek naszej Rady Naukowej) a zastępcą Przewodniczącego nasz kolega profesor Jacek Piskozub. W skład kilkunastoosobowego zespołu wszedł też profesor Jan Kiciński (dyrektor IMP PAN oraz członek naszej Rady Naukowej).
 • 26 marca z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego spotkania Kawiarni Naukowej zostają zawieszone do odwołania. Serdecznie zapraszamy na 120 wykład popularnonaukowy w ramach Kawiarni Naukowej organizowanej wspólnie przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN), Sopockie Towarzystwo Naukowe oraz sopocki Hotel Rezydent. Naszym gościem będzie dr Dorota Sylwia Majewicz z prelekcją pt."Well-being w organizacji – dbałość o język i komunikacja w pracy jako inherentny element polityki compliance". Jak zawsze zapraszamy w ostatni czwartek miesiąca, tj. 26 marca 2020 roku o godz. 18:00. Widzimy się w Hotelu Rezydent w Sopocie (Pl. Konstytucji 3 Maja 3).
  Uwaga: Lutowa Kawiarnia Naukowa została przełożona z 27 lutego na 26 marca 2020. Przepraszamy.
 • 6 marca po raz drugi Narodowe Muzeum Morskie zorganizowało z okazji Między­narodowego Dnia Kobiet seminarium pt. "Dziewczyny na fali". Jedną z prele­gentek była Violetta Drozdowska, która wystąpiła w absolutnie doborowym towarzystwie: kpt. Joanny Pajkowskiej, która w 2019 zakończyła samotny rejs wokół Ziemi w 216 dni oraz Agaty Bogusz – złotej medalistki we free­divingu, psycholog i trenerce personalnej. Seminarium poświęcone było roli kobiet w szeroko rozumianej branży morskiej i pozwoliło wziąć naprawdę głęboki wdech, zastanowić się, jak godzić macierzyństwo z pracą naukową i poznać smak samotności na pełnym morzu. Impreza reklamowana był pod hasłem: "Królowe mórz na Dzień Kobiet. Z takimi dziewczynami nie strach wypłynąć w najdalszy rejs!..."
 • W dniu 4 marca 2020 IO PAN podpisał porozumienie o współpracy z Centrum Techniki Morskiej S.A.. Przewidujemy możliwość wspólnych działań w zakresie rozpoznawania miejsc składowania broni chemicznej na Bałtyku
 • 11.02.2020, Courtyard Marriot Waterfront, Gdynia. I Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP został zorganizowany z okazji 100- lecia Zaślubin Polski z Morzem. Omówione zostały tematy kluczowe z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa morskiego kraju. W czasie Kongresu w sesji poświęconej problemom bezpieczeństwa ekologicznego Morza Bałtyckiego prof. IO PAN dr. hab Jacek Bełdowski zaprezentował wyniki badań i analiz dotyczące amunicji zatopionej na dnie Bałtyku i jej wpływu na ekosystem morski i bezpieczeństwo ludzi.   Więcej informacji
 • 7 lutego 2020, Zachodni Basen Gotlandzki, Bałtyk. Powodzeniem zakończyła się operacja wydobycia pływaka Argo przeprowadzona przez pracowników IO PAN z pokładu jachtu r/v Magnus Zaremba. Czterodniowa ekspedycja w trudnych warunkach atmosferycznych opłaciła się. Odzyskany pływak po serwisie będzie przeznaczony do dalszych eksperymentów. W czasie 2 lat pracy na Bałtyku pływak Argo wykonał 373 profile temperatury, zasolenia i zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie morskiej. W tym czasie pływak dryfował z Basenu Bornholmskiego do Zachodniego Basenu Gotlandzkiego.
  hand  Więcej o polskim programie ARGO na Baltyku
 • Biblioteka Sopocka, Sopockie Towarzystwo Naukowe oraz Instytut Oceanologii PAN zaprasza do Sopoteki na cykl wykładów "Dokąd zmierza świat?”. Będziemy wspólnie zastanawiać się nad następującymi kwestiami:
  04.02 - "Zrównoważony rozwój - utopia, czy nasza szansa" - Czy jest szansa, że nasze pokolenie zrozumie potrzebę zrównoważonego podejścia do świata i czy jesteśmy gotowi na takie wyzwanie? Dyskusja z punktu widzenia naukowca badającego środowisko naturalne.
 • 11.02 - "Wielkie wymieranie - problem z bioróżnorodnością?" - Czy jesteśmy świadkami Wielkiego Wymierania? Czy możemy się obejść bez różnorodności biologicznej? A może przetrwamy wielkie wymieranie gatunków, tylko czy chcemy żyć w postapokaliptycznym świecie bez dzikiej przyrody odżywiając się pastą z gąsienic?
 • 18.02 - "Ile masz w sobie neandertalczyka - co mówi o Tobie kopalne DNA?" - Jak bardzo jesteśmy podobni do naszych przodków? Czy w ogóle się od nich różnimy i czy jest szansa na zbudowanie prawdziwego Parku Jurajskiego?
 • 25.02 - "Morza i oceany a zmiany klimatu" - fakty, perspektywy, zagrożenia" - Wszyscy mówią o zmianach klimatu, ale z czym się to naprawdę wiąże? Na co musimy się przygotować i jaka czeka nas przyszłość w cieplejszym świecie? Dyskusja o klimacie i nie tylko z perspektywy oceanografa.
  W każdy wtorek lutego o 17:30 spotykamy się ze wszystkimi, którzy są ciekawi co wydarzy się w najbliższej przyszłości i chcą na ten temat porozmawiać!   hand  więcej informacji
 • Projekt Blue Platform organizuje w dniach 6-7 lutego br. w Helsinkach warsztaty nt. ustawo­dawstwa dla akwakultury. Celem jest porównanie, przegląd i zasugerowanie dostosowania ustawodawstwa dotyczącego akwakultury (głównie rybnej) w różnych krajach regionu Morza Bałtyckiego oraz znalezienie najlepszych praktyk prawnych.   hand  Ramowy program wydarzenia. Więcej informacji: www.submariner-network.eu/events/
 • luty 2020, IO PAN. Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Sopockie Towarzystwo Naukowe we współpracy z Today We Have zapraszają do udziału w warsztatach pt. "Ocean zmian", które odbędą się w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
  Prosimy o zapisy drogą mailową przesyłając formularz zgłoszeniowy pod adres: worldcafesopot@gmail.com, w tytule: Ocean zmian do 24 lutego 2020 roku, liczy się pierwszeństwo zgłoszeń. Warsztaty będą trwać około 2,5 godziny w grupach max. 30 uczniów. Grupy wiekowe: 10-12; 13-15; 16-18. Maksymalna liczba uczniów na warsztatach: 30. Terminy do wyboru: 21 luty, 28 luty, 6 marzec, 13 marzec, 20 marzec, 27 marzec, 3 kwietnia, 17 kwietnia. Warsztaty do wyboru będą odbywać się w godzinach: 9:00-11:30 i 12:30-15:00
  Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy na   hand  stronie STN.
 • 30 stycznia 2020, g.18.00, Hotel Rezydent, Sopot. Serdecznie zapraszamy na 119 wykład popularnonaukowy w ramach Kawiarni Naukowej organizowanej wspólnie przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN), Sopockie Towarzystwo Naukowe oraz sopocki Hotel Rezydent. Dr Krystyna Kozioł: "Czy lodowce mogą być wtórnym źródłem zanieczyszczeń? Niektóre chemiczne skutki coraz cieplejszego klimatu".
 • 13 stycznia 2020, Gdańsk. Greta Thunberg brała udział w Gdańsku w kręceniu filmu doku­men­talnego BBC o skutkach zmiany klimatu. Jej rozmówcą był Jacek Piskozub z Instytutu Oceanologii PAN, wspieranym na planie przez Violettę Drozdowską.
 • 1. stycznia 2020 – 31. grudnia 2022. Instytut Oceanologii został jednym z partnerów projek­tu "Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych" (IMBIO). Projekt powstał w ramach konsorcjum 18 instytucji naukowych, współpracujących w Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB). Głównym celem jest otwarcie dostępu do danych o różnorodności biologicznej organizmów jądrowych (Eukaryota), znajdujących się w zasobach instytucji partnerskich. Będzie on realizowany poprzez digitalizację i udostępnienie danych nie istniejących dotąd w formie cyfrowej lub pozostających poza siecią.
  Strona projektu
 • 5 grudnia 2019, Warszawa. Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk podczas 140. sesji w Warszawie wyłoniło nowych członków krajowych PAN. Obradom przewodniczył prezes PAN prof. Jerzy Duszyński. Zgromadzenie Ogólne wybrało nowych członków krajowych PAN: 38 członków rzeczywistych i 51 członków korespondentów. Członkiem rze­czywistym PAN został Prof. Janusz Pempkowiak a członkiem korespondencyjnym PAN Prof. Mirosława Ostrowska.
 • 2 grudnia 2019. Natalia Szymańska, doktorantka IO PAN otrzymała stypendium Fulbright Junior Research Award 2019-2020. Spędzi sześć miesięcy (wrzesień 2020 - luty 2021) na Florida International University gdzie będzie zajmować się określeniem udziału otwornic (Foraminifera) w puli węgla osadów mokradeł Everglades i otaczających je zbiorników wodnych.
 • 22.11.2019, Katowice. Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka – kierownik Pracowni Mode­lowania Procesów Ekohydrodynamicznych IO PAN odebrała list gra­tulacyjny oraz tytuł Symbol Kobiety Sukcesu 2019, przyznany Decyzją Kapituły Programu, za realizację projektów pt. "FindFISH” i "WaterPUCK”. Kapituła honoruje firmy, przedsiębiorstwa, instytucje i samorządy, które działając na lokalnych rynkach prezentują najwyższe standardy zarzą­dzania, innowacyjności, sprawności w pozyskiwaniu i dysponowaniu środkami unijnymi, dbałości o ekologię, ale nade wszystko o szeroko pojęte dobro mieszkańców. Laureatce serdecznie GRATULUJEMY.
 • 18.10.2019, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec. Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Śląskim w Między­narodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych(MŚSD). W tym roku akademickim 5 doktorantów ma afiliację IO PAN i pozostaje pod opieką promotorów z naszego Instytutu (4 doktorantki w Zakładzie Ekologii Morza i 1 doktorantka w Zakładzie Chemii i Biochemii Morza).
 • 12.10.2019, Białogard. Instytut Oceanologii miał możliwość odwiedzenia Liceum Ogólno­kształcące im. Bogusława X w Białogardzie, w którym nasi nasi pracownicy edukowali wszystkie klasy w zakresie GMO i klimatu. Dziękujemy za super przyjęcie i pozdrawiamy z Sopotu!
 • 4.10.2019, Instytut Oceanologii PAN. Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Sopockie Towarzystwo Naukowe we współpracy z Today We Have zapraszają do udziału w warsztatach pt. "Ocean zmian”, które odbędą się w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Filozofią warsztatów "Ocean zmian” jest umożliwienie wymiany informacji dla wszystkich, dla których los naszych mórz i oceanów nie jest obojętny. Naszym celem jest budowa społeczności, której przedstawiciele, uznają sens realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z morzami i oceanami. Do wzięcia udziału w warsztatach zapraszamy w szczególności uczniów zainteresowanych tematyką morską, którzy z chęcią wezmą udział zarówno w warsztatach, w Konferencji pt. "Dokąd zmierza świat” dla dzieci i młodzieży oraz XIII Sopockiego Dnia Nauki pt. "Ocean zmian” w ramach Światowego Dnia Oceanów, które odbędą się w czerwcu 2020 roku
 • 9-10.2019, Ocean Arktyczny. Jedna z naszych doktorantek bierze udział wraz z 19 uczestnikami z całego świata w wyjątkowych zajęciach na pokładzie RV Akademik Fedorov. Ewa Korejwo spędzi ponad 6 tygodni w Arktyce podczas @MOSAiCSchool2019. MOSAiC jest ekspedycją organizowaną we współpracy z wieloma instytutami zajmującymi się badaniami w rejonach polarnych, pod przywództwem Instytutu Alfreda Wegenera w Niemczech. Niemiecki lodołamacz RV Polarstern będzie dryfował wraz z lodem morskim przez cały rok. Ponad 300 naukowców będzie badało arktyczne procesy klimatyczne, które łączą atmosferę, ocean, lód morski, biogeochemię i ekosystem. Wyniki uzyskane podczas projektu MOSAiC pozwolą na lepsze zrozumienie regionalnych i globalnych konsekwencji zmian klimatu w rejonie Arktyki i utraty lodu morskiego.
 • Serdecznie zapraszamy na 116 wykład popularnonaukowy w ramach Kawiarni Naukowej organizowanej wspólnie przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN), Sopockie Towarzystwo Naukowe oraz sopocki Hotel Rezydent.
  26 września 2019 roku (czwartek) o godz. 18:00, w Hotelu Rezydent w Sopocie (Pl. Konstytucji 3 Maja 3) dr hab. Katarzyna Szalewska wygłosi wykład pt. "Sztuka chodzenia po mieście".
 • W dniu 19 września 2019 r. w siedzibie Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy 55 odbędzie się kolejna konferencja z cyklu spotkań organizowanych z inicjatywy Komisji Nauk Kosmicznych, we współpracy z Bałtyckim Klastrem Morskim i Kosmicznym - “Remote-sensing. Challenges in gather and sharing data”. Współorganizatorami tego wydarzenia są Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Komitet Badań Morza Polskiej Akademii Nauk, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN (Sekcja Teledetekcji), Konsorcjum Naukowe SatBałtyk, i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Spotkania z tego cyklu są kontynuacją dyskusji rozpoczętej w ubiegłych latach przez środowiska nauki, przedsiębiorczości i administracji identyfikującej problemy, potrzeby i punkty wspólne w obszarach pozornie tylko od siebie odległych: morskim i kosmicznym. Interdyscyplinarny charakter tych konferencji stworzył platformę do wymiany poglądów, przedstawienia wiedzy i przedyskutowania wyników badań i zagadnień związanych z regulacjami prawnymi, zarządzaniem i technologiami w obu tych obszarach, ich wzajemnych powiązań oraz możliwości zastosowań praktycznych. Na zbliżającej się konferencji zostaną przedstawione z różnych perspektyw możliwości, ale też ograniczenia związane z powszechnym stosowaniem technik satelitarnych.
 • 17-19.09.2019 - w Instytucie Oceanologii PAN spotkali się przedstawiciele najważ­niejszych ośrodków badawczych z regionu Morza Bałtyckiego aby zainicjować kolejną odsłonę projektu DAIMON: Decision Aid for Dumped Munitions. Interdyscyplinarnemu zespołowi ekspertów z Polski, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Litwy i Rosji udało się z dużą dozą dokładności określić lokalizację zatopionej w Bałtyku i cieśninie Skagerrak broni oraz wypracować metody i narzędzia za pomocą których możliwe jest coraz lepsze oszacowanie ryzyka płynącego z tych niebezpiecznych odpadów dla środowiska oraz ludzi. Zadaniem projektu DAIMON 2 będzie zastosowanie tych metod w praktyce za pomocą oprogramowania opar­tego na sztucznej inteligencji, które ma wspomóc administrację morską, marynarkę wojenną oraz firmy offshorowe w procesach decyzyjnych dotyczących działań na obszarach skażonych zatopioną bronią. W kolejnych latach projekt będzie zajmować się szkoleniem pracowników zainteresowanych instytucji. Na dnie Bałtyku spoczywa szacunkowo pół miliona ton amunicji konwencjonalnej oraz chemicznej która nie została użyta w konfliktach I i II Wojny Światowej i zatopiona, głównie na trzech podwodnych wysypiskach w Głębi Gdańskiej, Bornholmskiej i Gotlandzkiej, ale też w wielu innych rejonach.
 • W dniu 28 sierpnia 2019r w siedzibie Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku dyrektorzy trzech PAN-owskich instytutów z Trój­miasta (IMP PAN - profesor Jan Kiciński, IBW PAN - prof. Waldemar Świdziński oraz IO PAN - prof. Jan Marcin Węsławski) podpisali umowę o utworzeniu wspólnej Szkoły Doktorskiej, pod kierownictwem IMP PAN.
 • 21 sierpnia 2019 r. naukowcy z Instytutu Oceanologii PAN po raz pierwszy w historii instytutu prowadzili pomiary na Biegunie Północnym. Dwoje oceanografów z Pracowni Oceanografii Obserwacyjnej IO PAN, dr Agnieszka Beszczyńska-Möller i mgr Piotr Wieczorek, bierze udział w ekspedycji badawczej w rejon Oceanu Arktycznego w ramach międzynarodowych projektów CAATEX i INTAROS. W miesięcznym rejsie na lodołamaczu Norweskiej Straży Przybrzeżnej KV Svalbard, koordynowanym przez Centrum Nansena (NERSC) w Bergen, uczestniczą i pracują wspólnie naukowcy z Norwegii, Polski, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Głównym celem wyprawy jest zakotwiczenie w głębokich basenach Oceanu Arktycznego całorocznych pionów pomiarowych, wyposażonych w instrumenty do prowadzenia ciągłych obserwacji środowiska oceanu. Badacze z IOPAN odpowiedzialni są za jeden z czterech pionów pomiarowych (tzw. mooringów), na którym autonomiczne przyrządy rejestrować będą dane dotyczące właściwości akustycznych (tomografia akustyczna), fizycznych (temperatura, zasolenie, pionowe rozkłady prądów morskich, dryf i zanurzenie lodu) oraz biogeochemicznych (koncentracja rozpuszczonego tlenu, pCO2 oraz pH) wody morskiej w wysokiej Arktyce. Oprócz tego podczas rejsu prowadzone są obserwacje na stacjach lodowych, mające na celu rozpoznanie zjawisk oceanicznych pod pokrywą wieloletniego lodu morskiego. Podczas tych stacji specjalnością ekipy IO PAN są pomiary mikrostruktury górnej warstwy oceanu, niezwykle istotnej dla procesów wymiany ciepła między oceanem, atmosferą i lodem morskim. Powrót z ekspedycji przewidziany jest w połowie września. Zebrane dane posłużą poszerzeniu obecnej wiedzy na temat roli oceanu w obserwowanych obecnie zmianach klimatu, które w rejonach arktycznych zachodzą szybciej i z większym nasileniem niż na pozostałych obszarach kuli ziemskiej.
 • Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach zmarły osoby związane z Instytutem Oceanologii i naszymi pracownikami - odeszli w sierpniu tego roku:
  Pani dr hab. Ewa Styczyńska-Jurewicz - pracownik IO PAN i Centrum Biologii Morza PAN;
  Pan dr Maciej Zalewski - wieloletni szef Zakładu Badań Polarnych i Morskich Instytutu Geofizyki PAN, uczestnik zimowania 1957/58 w nowo zbudowanej Stacji Polarnej w Hornsundzie;
  Pan Kapitan Andrzej Mendygrał - pracownik IO PAN i wieloletni kapitan OCEANII;
  Pan dr Jacek Nowacki - pracownik Instytutu Oceanografii UG oraz Instytutu Morskiego, nauczyciel akademicki wielu naszych pracowników.
  Będziemy o nich pamiętać...
 • W niedzielę 11 sierpnia 2019 w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu "Science Cafe dla dorosłych", tym razem pod hasłem "Trafiony, zatopiony - amunicja na dnie Bałtyku". Prowadzenie dr hab. Jacek Bełdowski.
 • 6 lipca - 24 sierpnia 2019, Ośrodek Pracy Twórczej IBW PAN nad jeziorem Wdzydze - XVII Letnie Spotkania z Nauką nad jeziorem Wdzydze ruszają tego roku już 6 lipca o godzinie 20:00 - inauguracyjny wykład wygłosi prof. dr hab. Magda Fikus. W imieniu wszystkich organizatorów i placówek zaangażowanych w tę ini­cjatywę (Instytut Budownictwa Wodnego i Instytut Oceanologii PAN, Rada Upowszechniania Nauki PAN, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego) zapraszamy do udziału. Przypominamy równocześnie, że każdy wykład poprzedzony jest Oranżerią dla dzieci (zabawa naukowa z dziećmi zaczyna się o 18:30) - oczywiście dorośli też są mile widziani.
 • W dniach 11-12 czerwca 2019 roku w Paryżu (Francja) odbyła się prestiżowa konferencja poświęcona polityczno-naukowemu aspektowi pt. EuroOCEAN 2019. To piąta edycja konferencji EuroOCEAN mająca na celu zbadanie roli nauk o morzu w następnej dekadzie. Na Konferencji opublikowano piąty raport Europejskiej Rady Morskiej pt. Nawigując do przyszłości, jednym ze współautorów jest prof. J. M. Węsławski.
 • 12 czerwca 2019 w IO PAN przebywała delegacja darczyńców Funduszy Norweskich i grantów EOG, z udziałem Pani Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Innowacji i Rozwoju Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, dyrektora Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli Pana Henning Stiro, oraz jego excelencji Ambasadora Islandii w Polsce Pana Thorir Ibsena, oraz licznej grupy pracowników Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Ministerstwa IiR. Dyrektor IO PAN przedstawił syntetyczną informację o realizowanych w IO PAN ośmiu projektach ufundowanych przez Fundusze Norweskie i EOG.
 • 10 czerwca 2019 Narodowe Centrum Nauki ogłosiło, iż wkrótce pojawią się informacje dotyczące oferty konkursowej w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.
 • 8 czerwca 2019, Sopot, Plac Przyjaciół Sopotu - W ramach Otwartych Dni Nauki odbył się po raz kolejny Sopocki Dzień Nauki pt. „Ocean Zmian”. Na Placu Przyjaciół Sopotu, gdzie gościł Was Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk wraz z instytucjami partnerskimi. W ramach Sopockiego Dnia Nauki, uczestnicy mogli zapoznać się z najważniejszymi problemami związanymi z oceanami w kontekście zmian klimatu, z nowoczesnymi metodami badania tych zjawisk oraz z propozycjami, jak sami, możemy modyfikować zachowania, tak, aby pomniejszyć tempo zmian klimatu. Wszystkie zajęcia i pokazy były interaktywne, przygotowaliśmy gry i zagadki. Mogliśmy również wysłuchać prezentacji i zobaczyć pokazy naszych młodszych naukowców, uczestników i uczestniczek Warsztatów Edukacyjnych pt. "Ocean zmian", które odbyły się w formie World Café w Instytucie Oceanologii PAN.
 • W dniach 6-8 czerwca 2019 roku, odbędą się Otwarte Dni Nauki, które są zorganizowane przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Sopockim Towarzystwem Naukowym oraz gdyńskim Centrum Nauki Experyment.
 • W dniu 30 maja na targach Polfish na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich, odbyły się warsztaty Marine Stewardship Council (MSC) organizacji zajmującej się certyfikowanie produktów żywnościowych pochodzących z morza. Prof. J.M. Węsławski, jako zaproszony ekspert, przedstawił prezentację pt. "A jak zabraknie ryb?" na temat przyszłych scenariuszy rozwoju ekosystemu Bałtyku.
 • Jak zawsze w ostatni czwartek miesiąca, tj. 30 maja 2019 roku (czwartek) o godz. 18:00 w Hotelu Rezydent w Sopocie (pl. Konstytucji 3 Maja 3) odbył się 115 wykład popularnonaukowy w ramach Kawiarni Naukowej organizowanej wspólnie przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN), Sopockie Towarzystwo Naukowe oraz sopocki Hotel Rezydent. Naszym gościem była dr hab. Barbara Urban-Malinga z prelekcją pt. ”W jaki sposób niepozorny mikroplastik zagraża środowisku morskiemu?”.
 • 23 maja 2019, Hotel Rezydent, Sopot. Laureaci Międzynarodowego Konkursu "I live by the Sea" odebrali 23 maja br. nagrody w Naszym Instytucie. W konkursie wzięło udział ponad 300 prac z 13 krajów. Międzynarodowe jury wybrało siedem najlepszych prac w trakcie obchodów Europejskiego Dnia Morza w Lizbonie. Wśród nich znalazł się film "Glass dreams" teamu "Akcja Animacja" Zespołu Szkół Społecznych STO w Szczecinku. Film można obejrzeć w artykule.
 • 23 maja 2019. Z przyjemnością informujemy, że IO PAN został instytucją partnerską ONZ w obchodach World Oceans Day 2019. Klikając na ikonę Instytutu można zobaczyć naszą ofertę.
 • Tragiczne wiadomości z Polskiej Stacji Polarnej Hornsund. Z głębokim żalem informujemy, że podczas wycieczki w góry w rejonie fiordu Hornsund zginęło dwoje uczestników 41. Wyprawy Polarnej IGF PAN. Wstrząśnięci tą tragiczną śmiercią dwojga młodych ludzi, przekazujemy wyrazy najgłębszego współczucia Rodzicom Ani i Michała, a także ich Rodzinom i Bliskim.
  Dyrekcja i pracownicy Instytutu Geofizyki PAN
 • 17 maja, Lizbona, Portugalia. Z przyjemnością informujemy, że wystawa międzynarodowego konkursu dla dzieci i młodzieży pt. I live by the Sea, współorganizatorem którego jest IO PAN, spotkała się z bardzo dużym i pozytywnym odzewem. W piątek, 17 maja, wystawę odwiedzili Prezydent Portugalii, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa oraz João Aguiar Machado, Director-General of the EC Directorate, General for Maritime Affairs and Fisheries. Prace młodzieży z całego świata można oglądać w Lizbonie do 8 czerwca b.r.
 • W sobotę 11 maja na Wydziale Nauk Społecznych UG odbył się XI Pomorski Kongres Obywatelski "Partnerskie Pomorze dla demokracji i rozwoju". Podczas sesji VI "Klimat" jako paneliści wzieli udział profesorowie Jacek Piskozub i Jan Marcin Węsławski.
 • 11 maja byliśmy obecni – kolejny już raz - na największej plenerowej imprezie popularyzującej naukę - 23 Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie na Stadionie PGE Narodowym. Instytut był reprezentowany na dwóch stoiskach: Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego (jako lider konsorcjum) i GEOPLANET (jako partner). Prezentowane przez nas pokazy dobrze wpisywały się w tegoroczne hasło pikniku MY I MASZYNY.
 • 25 kwietnia 2019, g.18.00, Hotel Rezydent, Sopot. 114 spotkanie w Kawiarni Naukowej. Wykład popularnonaukowy pt. "Muzyka, Mnemosyne i Mózg" przedstawi dr hab. Anna Chęćka oraz dr hab. Piotr Zieliński.
 • 24-27 kwietnia 2019, IO PAN.ECSD5 2019 to piąta Europejska Konferencja Nurkowania Naukowego. Konferencję organizuje w Instytucie Oceanologii PAN Scientific Diving TEAM, po raz pierwszy w Polsce.
 • 23 kwietnia 2019, statek-muzeum "Sołdek", Gdańsk. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku wraz z Instytutem Oceanologii PAN zaprasza na otwarcie wystawy czasowej zatytułowanej „Plastikowe morze”. Ta fotorelacja dotyczy rejsu Katharsis II dookoła kontynentu Antarktydy wzdłuż i na południe od 60° szerokości geograficznej południowej.
 • Z głebokim smutkiem przyjęliśmy niespodziewaną wiadomość, że w niedzielę 14 kwietnia zmarł Profesor Jacek Namieśnik, wybitny uczony, Rektor Politechniki Gdańskiej, od wielu lat związany z naszym instytutem, członek Rady Naukowej IO PAN. Zawsze wspierał nas  i dbał o dobre relacje pomiędzy naszymi instytucjami. Cześć Jego Pamięci.
 • 28 marca 2019, g.18.00, Hotel Rezydent, Sopot. 113 spotkanie w Kawiarni Naukowej. Wykład popularnonaukowy pt. "Pozostałości substancji leczniczych w środowisku: ciekawostka naukowa czy realne zagrożenie ekologiczne?" przedstawi prof. dr hab. Piotr Stepnowski z Uniwersytetu Gdańskiego. informacje na FB
 • 25-28 marca 2019, Paryż, Francja. Konsorcjum projektu AtlantOS (“Optimizing and Enhancing the Integrated Atlantic Ocean Observing System“) finansowanego ze środków EU-Horizon 2020 oraz uczestnicy Pierwszego międzynarodowego sympozjum AtlantOS opublikowali Deklarację Paryską wzywającą do stworzenia systemu obserwacji Oceanu Atlantyckiego opatego na współptracy związanej z Galway oraz Belem. Sympozjum odbyło się w dniach 25-28 marca w siedzibie UNESCO w Paryżu (Francja), IO PAN reprezentowali Maciej Telszewski i Artur Palacz. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej  IOCCP.
 • W dniu 19 marca 2019 w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowego Komitetu Badań Polarnych PAN, który jest powoływany przez Prezydium PAN. Nominację na Przewodniczącego odebrał prof. Piotr Głowacki z IGF PAN, a w skład 39 osobowego Komitetu zostali powołani również trzej pracownicy IO PAN - dr hab. Monika Kędra prof IO PAN (wybrana Sekretarzem Komitetu), dr hab. Waldemar Walczowski prof. IO PAN oraz prof. Jan Marcin Węsławski.
 • W dniu 14 marca 2019 roku, w Instytucie Oceanologii odbyło się pierwsze spotkanie uczestników konsorcjum eCUDO.pl. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 28 lutego 2019 roku. Realizacja projektu przewidziana jest na 3 lata, a wartość przyznanego dofinansowania to ponad 15 milionów PLN. więcej informacji
 • 26 lutego 2019, TV Gdańsk. W programie "Dzień dobry tu Gdańsk" wystąpił nasz kolega - Miłosz Grabowski, który wspólnie z dr hab. Jackiem Bełdowskim, prof. IO PAN opowiadał o problemie broni chemicznej zalegającej na dnie Morza Bałtyckiego.
 • W dniach 25-27 lutego odbyło się w Instytucie Oceanologii spotkanie otwierające międzynarodowy projekt ACCES (Arctic Coasts De-icing Consequences for Marine Ecosystem). Projekt sponsorowany przez BELMONT Fund oraz narodowe centra nauki z USA, Norwegii, Danii, Kanady i Polski, będzie prowadzony przez najbliższe trzy lata, a jego celem jest zbadanie zmian w mors­kim ekosystemie wybrzeży Arktyki zachodzących pod wpływem zaniku lodu. Liderem projektu jest profesor Janne Soreide z UNIS na Spitsbergenie, sub projekt polski prowadzony jest przez prof. Jana Marcina Węsławskiego. Pierwszym zadaniem projektu jest ujednolicenie metod obserwacji wybrzeży arktycznych i sporządzenie dostępnej bazy danych archiwalnych, która będzie służyła do oceny tempa zmian.
 • 23 lutego 2019 r. po krótkiej chorobie zmarł w wieku 89 lat Ś†P prof. dr inż. KRZYSZTOF LUDWIK BIRKENMAJER – wybitny geolog, autor setek prac naukowych, uczestnik 23 wypraw naukowych na Spitsbergen, Antarktydę i Grenlandię, członek PAN i PAU.
 • 21 lutego 2019, g.18.00, Hotel Rezydent, Sopot Kolejne spotkanie Kawiarni Naukowej. Gościem CXII wykładu popularnonaukowego będzie dr Magdalena Łącka-Wojciechowska, która przedstawi prezentację pt. ”Jak klimat kształtował historię - od początków rolnictwa do wojny domowej w Syrii”. informacje na FB
 • Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 19 lutego 2019 r, zmarł dr hab. Andrzej Jankowski, emerytowany, wieloletni pracownik naukowy naszego Instytutu, specjalista w za­kresie modelowania hydrodynamicznego, lubiany i sza­nowany kolega. Będziemy o nim pamiętać. Dyrekcja i pracownicy IO PAN
 • 7 lutego 2019, IO PAN w IO PAN odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Stowarzyszenie Kobiet Pracujących w Gospodarce Morskiej.
 • 31 stycznia 2019, g. 18.00, Hotel Rezydent, Sopot. Kawiarnia Naukowa wznawia działalność. Pierwszy wykład "Współczesne dyskusje o wartości przyrody" wygłosił prof. Jan Marcin Węsławski. zdjęcia
 • 27 stycznia 2019. Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Sopockie Towarzystwo Naukowe, Centrum Nauki Experyment we współpracy z Today We Have zapraszają do udziału w warsztatach pt. "Ocean zmian", które odbędą się w formie World Café. Dodatkowo zapraszamy na warsztaty z autoprezentacji, na których uczniowie będą mogli przygotować swoje projekty, które przedstawią w czasie trwania Otwartych Dni Nauki, w dniach 6-8 czerwca 2019 roku. Szczegółowe informacje w załączniku i na stronie STN, formularz zgłoszeniowy
 • Ogromny potencjał naukowy, dydaktyczny oraz infrastrukturalny to filary oferty, jaką 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk przygotowało dla doktorantów, których zainteresowania badawcze koncentrują się na Ziemi i kosmosie. Szkoła Doktorska GEOPLANET, oficjalnie powołana do życia 23 stycznia 2019 r., to interdyscyplinarna inicjatywa dydaktyczna 7 placówek naukowych: Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Instytutu Geofizyki PAN, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego PAN, Instytutu Nauk Geologicznych PAN, Instytutu Oceanologii PAN. Komplementarność reprezentowanych przez wszystkie jednostki dyscyplin naukowych sprawia, że to unikatowe przedsięwzięcie pozwoli na przygotowanie specjalistów przygotowanych do dalszych samodzielnych badań poznawczych Ziemi i innych planet. Szkoła wykorzystująca wspólne bazy danych i pracująca w inter­dys­cyplinarnych grupach badawczych, stanowić będzie istotne novum zarówno w skali kraju jak i na międzynarodowym rynku edukacyjnym. Do głównych zadań szkoły należeć będzie kształcenie doktorantów w tematach dotyczących: m.in.: zmian klimatycznych, dynamiki procesów geofizycznych i kosmicznych, naturalnych katastrof i zjawisk ekstremalnych na Ziemi, w oce­anach i w kosmosie, ochrony i eksploatacji zasobów naturalnych (w tym gospodarki wodnej), monitoringu procesów występujących na Ziemi, w oceanach i w Układzie Słonecznym, rozwijania nowych metod badawczych i pomiarowych Ziemi i kosmosu.
 • 15 stycznia 2019, CPPC, Warszawa. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło właśnie wyniki oceny z os­tatniego naboru w ramach poddziałania 2.3.1 "Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki". W Instytucie Oceanologii PAN realizowany będzie POPC.02.03.01-00-0062/18 "Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceano­graficznych eCUDO.pl". Projekt polega na utworzeniu systemu informatycznego zapewniającego zunifikowany dostęp do krajowych zasobów nauki z zakresu oceanografii. Jego głównym celem jest zwiększenie cyfrowej dostępności i użyteczności informacji sektora publicznego dzięki digitalizacji zasobów nauki z za­kresu oceanologii. Partnerem wiodącym Projektu jest Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Partnerami przedsięwzięcia są Instytut Morski w Gdańsku, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Gdański, Akademia Pomorska w Słupsku oraz Uniwersytet Szczeciński. Wartość projektu oraz przyznanego dofinansowania to 15 261 546,00 zł, w tym IO PAN ok. 5.5 mln złotych, UG ok. 1,8 mln złotych. Więcej informacji CPPC, COI, FB
 • 8 stycznia 2019, Infobox w Gdyni. Na zaproszenie Pomorskiego Klubu Podróżnika PTTK, odbył się otwarty wykład prof. J. M. Węsławskiego pt: "Odpowiedzialność za stan naszej planety"
 • Grudzień 2018. Na stronie EurOcean umieszczono artykuł informacyjny o Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie w dziale "Member of the Month" propagującym 13 instytucji stowarzyszonych w EurOcean.
 • W dniach 27-28 listopada odbyła się w IO PAN międzynarodowa konferencja na temat społecznego znaczenia badań polarnych - "Societal relevance of polar research". Przybyło około 50 uczestników, w tym goście z Czech, Norwegii, Niemiec, Rosji, Holandii i Danii. Konferencję sponsoruje Centrum Studiów Polarnych KNOW.
 • W dniach 25-26.10.2018 r w Berlinie odbyło się drugie spotkanie pod nazwą Arctic Ministerial Meeting 2, na którym spotkali się oficjalni przedstawiciele 26 krajów, aby przedyskutować priorytety w polityce wobec obszarów ark­tycz­nych. Sesja polityczna (26.10) była poprzedzona sesją naukową (25.10), której celem było prze­kazanie rekomendacji naukowych. Z delegacji polskiej do plenarnej dyskusji panelowej za­pro­szony był prof. Jan Marcin Węsławski. Polska delegacja liczyła 10 osób, w tym z IO PAN: dr hab. Monika Kędra, dr Przemek Makuch i prof. Jan Marcin Węsławski.
 • 19.10.2018, Uniejów. Kierownik Projektów FindFish i WaterPuck realizowanych przez IO PAN - Lidia Dzierzbicka-Głowacka, prof. nadzw. IO PAN, odebrała w piątek Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2018 pod Patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, przyznaną w kwietniu br.
 • 19 października 2018, IO PAN. W dniu 19 października (piątek) w IO PAN odbyła się Konferencja z cyklu "Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego" Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN (współorganizowana przez Instytut Oceanologii PAN i Centrum Studiów Polarnych). Konferencja odbywająca się co dwa lata, gromadzi naukowców zajmujących się szeroko rozumianą chemią środowiska morskiego. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 • 8 października 2018, IO PAN. Zapraszamy na wykład Pani Dr. Ewy Leu pod tytułem Future Arctic Algae Blooms – and their role in the context of climate change: The FAABulous project. Wykład odbędzie się w poniedziałek 8 października o g. 10:00 w dużej sali konferencyjnej. Dr Leu, która będzie naszym gościem, zatrudniona jest w Akvaplan-Niva, norweskim prywatnym instytucie badawczym, wcześniej pracowała w Norweskim Instytucie Polarnym oraz w Instytucie Alfreda Wegenera. Jej głownym polem zainteresowań jest ekofizjologia mikroglonów w relacji do fizycznych warunków środowiska oraz wpływu zmian klimatu na fitoplankton i glony lodowe. Obecnie lwią część jej aktywności zawodowej pochłania kierowany przez nią projekt FAAbulous, w którym uczestniczy obok innych instytucji, część pierwotniakowa Pracowni Ekologii Planktonu.
 • 29 września 2018, Warszawie, Biblioteka UW. "Globalne ocieplenie - różne persektywy" - w ramach Festiwalu Nauki odbyła się debata na temat skutków zmiany klimatu, wśród trzech dyskutantów będzie prof. J.M. Węsławski.
 • 20 września 2018, 10.00-13.00, IO PAN. 20 września w czwartek, odbyła się konferencja" Baltic Sea & Space. New Perspective for our Region". Poświęcona była dwóm działalnościom stra­tegicznym dla roz­woju naszego regionu.
  Konferencja ta otwiera cykl wydarzeń organizowanych przez Komisję Nauk Kosmicznych PAN oraz Klaster Morski i Kos­miczny, których celem jest zapewnienie wzrostu konkurencyjności polskiego sektora kosmicznego w tzw. New Space poprzez nie tylko wsparcie doradcze i edu­kacyjne, ale i wsparcie naukowe. Komisja w swych pracach dąży do stworzenia sprzyjających warunków do rozwoju sektora kosmicznego w Polsce poprzez wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców i nauki, w tym utworzenie inkubatora biznesowego Europejskiej Agencji Kosmicznej. W tym celu utworzono klas­ter skierowany dla prywatnych inwestycji realizujących polską strategię kosmiczną.
 • 18 września 2018, Gdańsk, Redakcja "Gazety Wyborczej Trójmiasto". W siedzibie "Gazety Wyborczej Trójmiasto" odbyła się debata pt. "Czy w Bałtyku zabraknie ryb?". Wzieli w niej udział: Iwona Pabis-Beszczyńska z zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku; prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, dyrektor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk; prof. Jan Horbowy, kierownik Zakładu Zasobów Rybackich, Morski Instytut Rybacki; Jacek Wittbrodt, prezes Zrzeszenia Rybaków Morskich; Dawid Sztormowski, prezes zarządu GADUS Sp. z o.o.
 • We wtorek 14 sierpnia 2018 prowadzący badania na szelfie Spitsbergenu statek Instytutu Oceanologii PAN s/y OCEANIA trafił na unoszącą się pod powierzchnią wody, niewidoczną dla nawigatorów zerwaną sieć trałową – tzw. ”ghost net”. Sieć nawinęła się na śrubę statku, całkowicie unieruchomiła system napędowy powodując niekon­trolowany dryf jednostki zagrażając bezpieczeństwu załogi. Po inspekcji śruby przy pomocy kamery podwodnej Kapitan stwierdził, że załoga nie dysponuje odpowiednimi środkami do usunięcia awarii i zdecydował się powiadomić Gubernatora Spitsbergenu i norweską Straż Przybrzeżną o zaistniałej sytuacji jednocześnie prosząc o pomoc. Norwegowie skierowali natychmiast okręt straży przybrzeżnej NORDKAPP z eki­pą nurków i po kilkunastu godzinach awaria została usunięta. Co bardzo ważne, szybka i trud­na akcja została przeprowadzona nieodpłatnie, co jest pięknym, tradycyjnym wyrazem solidarności ludzi morza oraz uznania jakim obecność Polaków w rejonie Svalbardu cieszy się w oczach Norwegów. Dryfujące sieci są poważnym problemem nie tylko dla nawigacji ale i dla morskiej przyrody - zrobione z grubego materiału przypominającego nylon, unosząc się w wodzie przez lata, łapią ryby, ptaki i ssaki morskie, w końcu lądują na brzegach, gdzie stanowią śmiertelne niebez­pieczeństwo dla zwierząt i ptaków. W ubiegłym roku ekipa z Instytutu Oceanologii PAN naliczyła około 100 szkieletów reniferów, które zginęły na wybrzeżach Spitsbergenu zaplątane w porzucone sieci.
 • 20 lipca 2018, Morski Instytut Rybacki, Gdynia. Wykład dr hab. inż. Hanna Kalamarz Kubiak pt. "Stres u ryb w świetle zapewnienia dobrostanu".
 • 18 lipca 2018, Olivia Business Centre. Instytut Oceanologii PAN, wraz z Instytutem Morskim w Gdańsku oraz Akademią Morska w Gdyni, zadeklarował przystąpienie do porozumienia zawartego w Gdańsku w dniu 26 czerwca 2017 roku pomiędzy Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim i In­stytutem Budownictwa Wodnego PAN o współpracy na rzecz Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły. W imieniu IO PAN deklarację podpisał dr hab. Sławomir Sagan.
 • 7 lipca - 25 sierpnia 2018, Letnie Spotkania z Nauką, Ośrodek Pracy Twórczej IBW PAN nad jeziorem Wdzydze. Wykłady pracowników IO PAN - 14 lipca: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (tytuł wykładu: "Arktyka bez lodu?"); 21 lipca: dr hab. inż. Hanna Kalamarz-Kubiak, prof. nadzw. IO PAN (tytuł wykładu: "Ryby - istoty inteligentne i wrażliwe")
 • Oranżeria Naukowa dla Najmłodszych - 4go lipca warsztaty dla dzieci prowadzili: dr Agnieszka Kijewska oraz dr Tomasz Kijewski (tytuł warsztatów: "Świat chory na plastik");
  21 lipca warsztaty dla dzieci prowadziły: dr inż. Magdalena Gozdowska oraz dr Ewa Sokołowska (tytuł warsztatów: "Plastik niejedno ma imię czyli plastik dobry, plastik zły")
 • 23 czerwca 2018, Olsztyn, Piknik Polskiej Akademii Nauk „Nauka też Sztuka!”. Organizatorzy 4.edycji Pikniku Naukowego w Olsztynie zaprosili kilkudziesięciu naukowców z kilkunastu instytutów PAN do wspólnego eksperymentowania i popularyzowania nauki. IO PAN był tam również obecny opowiadając o plastiku i jego negatywnym wpływie na środowiska i organizmy morskie. Instytut reprezentowali: dr hab. inż. Hanna Kalamarz - Kubiak, prof. nadzw. IO PAN z Pracowni Fizjologii Organizmów Morskich oraz dr hab. Tymon Zieliński, prof. nadzw. IO PAN, Pełnomocnik Dyrektora ds. Edukacji i Komunikacji.
 • 14 czerwca 2018, Gdańsk. Krótko po północy statek ba­dawczy Instytutu s/y "Oce­ania" wyruszył w swój kolejny 32. rejs arktyczny.
  Tradycyjnie rejs podzielony jest na pięć etapów. Koordynatorem ekspedycji AREX 2018 jest dr hab. Waldemar Walczowski. Kierownikami poszczególnych etapów rejsu są: dr Violetta Drozdowska (Etap I), dr hab. Waldemar Walczowski (Etap II), dr Agnieszka Beszczyńska-Moeller (Etap III), dr Marta Głuchowska (Etap IVa i IVb), dr hab. Marek Zajączkowski (Etap V). Powrót statku do Gdańska planowany jest 30 sierpnia 2018.
 • 9 czerwca 2018, Stadion PGE Narodowy, Warszawa. Instytut Oceanologii PAN brał udział w 22. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Cent­rum Nauki Ko­pernik. Nasza aktywność była zaprezentowana na dwóch stoiskach demonstracyjnych: „SatBałtyk” oraz „Geo­PLanet”. Tematem przewodnim tego­rocz­nego Pikniku był „RUCH”.
 • 26.05.2018, Sopot. XI Sopocki Dzień Nauki pt. A morze bez plastiku?. Wydarzenie pod patronatem Prezydenta Sopotu, odbyło się 26 maja 2018 roku, na Placu Przyjaciół Sopotu, w godzinach od 10:00 do 15:00.
 • 25.05.2018, XI edycja Międzyn. Sopockiego Forum Młodych pt. "Dokąd zmierza Świat". Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) oraz Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk zaprosiły do udziału w XI edycji konferencji, która tradycyjnie odbędzie się w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Jest to kontynuacja kilkunastoletniej tradycji dotychczasowej, polskiej odsłony Sopockiego Forum Młodych. Od 2008 roku ponad 500 młodych naukowców z wielu krajów zaprezentowało swoje prace.