Ochrona Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk jest pani
Regina Terlecka

Dane kontaktowe administratora:
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot,
tel.: (+48 58) 73 11 600, fax:(+48 58) 551 21 30;
email: office[at]iopan.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych
należy kontaktować się na adres email: iodo[at]iopan.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.