Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego - dokumenty:

Uchwała nr 42/2023 z dnia 5 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowy sposób postępowania w sprawie nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

        Data zamieszczenia uchwały: 12.12.2023