Szkoły Doktorskie

  1. SZKOŁA DOKTORSKA GEOPLANET
  2. MIĘDZYNARODOWA ŚRODOWISKOWA SZKOŁA DOKTORSKA
    przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim (MŚSD)
  3. TRÓJMIEJSKA SZKOŁA DOKTORSKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
    przy Instytucie Maszyn Przepływowych PAN
  • STYPENDIA PREZESA PAN

NASI DOKTORANCI

Polska Rama Kwalifikacji

Decyzja MSWiA o zatwierdzeniu IO PAN na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

Decyzja MSWiA o zatwierdzeniu IO PAN na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów