Institute news

Recruitment at the PolSCA Office
Recruitment at the PolSCA Office
15-12-2023

Applies to the position of SPECIALIST.
Application documents are accepted until January 10th, 2024!
More information on the website and in the BIP of the Polish Academy of Sciences.

Naukowcy badają wody Bałtyku, w tym nadchodzący wlew słonych wód z Morza Północnego
Naukowcy badają wody Bałtyku, w tym nadchodzący wlew słonych wód z Morza Północnego
11-12-2023

Od 7 grudnia br. trwa hydrodynamiczny tygodniowy rejs Pracowni Oceanografii Obserwacyjnej Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) na statku s/y "Oceania". Jak poinformował Naukę w Polsce dr Daniel Rak, głównym celem rejsu jest przeprowadzenie systematycznych pomiarów właściwości fizykochemicznych wód Bałtyku Południowego.

Podczas rejsów hydrodynamicznych badany jest także wpływ wlewów na środowisko morskie. „Wlewy odnoszą się do procesu napływu wód słonych z Morza Północnego do Bałtyku przez Cieśniny Duńskie” - tłumaczy Daniel Rak. Podaje, że rozróżniamy dwa typy tego zjawiska: wlewy baroklinowe oraz barotropowe.

Wiecej info

Inauguracja wystawy
Inauguracja wystawy "Kobiecy Obraz Morza", II edycja 2023
03-12-2023

Inauguracja otwartej wystawy prac autorskich wybranych i nagrodzonych oraz wyróżnionych w ramach Ogólnopolskiego konkursu „Kobiecy Obraz Morza”, II edycja 2023, odbyła się 2 grudnia o godz. 18:00 w siedzibe Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55.
Docelowa wystawa autorskich prac planowana jest na przyszły rok w Państwowej Galerii Sztuki.

Strona konkursu
Fotorelacja
Fb

Spotkanie A-DBO
Spotkanie A-DBO
30-11-2023

W dniach 28-30 listopada br. odbyło się w IO PAN w Sopocie spotkanie grupy roboczej  A-DBO (Atlantic-Arctic Distributed Biological Observatory). Grupa ta zajmuje się koordynacją i wymianą informacji o prowadzonych pomiarach długoterminowych w europejskiej części Oceanu Arktycznego, włącznie ze Svalbardem. Więcej informacji w ulotce oraz na stronie A-DBO: https://arcticpassion.eu/adbo/  

Pierwszego dnia spotkania (28.11.2023) prezentowane były rejsy i pomiary, prowadzone  w roku 2023 oraz plany na 2024. 

Drugi i trzeci dzień (29-30.11.2023) poświęcony był podsumowaniu warunków fizycznych, biogeochemicznych i biologicznych obserwowanych w 2023 w badanych rejonach, dyskusji dotyczącej mierzonych parametrów i metadanych oraz koordynacji planów pomiarowych. 

Ulotka
Agenda

Foto

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
24-11-2023

Z przyjemnością informujemy, że 21 listopada o godzinie 10.00 odbyła się w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku, Pani mgr inż. Marleny Szeligowskiej.
Tytuł rozprawy:„Dynamika rozmieszczenia planktonu i cząstek w arktycznych wodach przybrzeżnych będących pod wpływem wód roztopowych z lodowców (Zachodni Spitsbergen)"
Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie
Promotor pomocniczy: dr hab. Emilia Trudnowska z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

Recenzenci:
prof.dr hab. Piotr Dawidowicz z Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Witold Szczuciński z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka z Uniwersytetu Gdańskiego

Obrona odbyła się w trybie hybrydowym.

Tekst rozprawy, jej streszczenie oraz recenzje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: KLIKNIJ TUTAJ
Fotorelacja

MARBEFES project - BioBlitz event, Poland 2023
MARBEFES project - BioBlitz event, Poland 2023
15-11-2023

BioBlitz - is a special event, where biologists are gathered in one place accessible to the public to identify as many as possible species within 24 hours. This is both important scientific data collected by professionals and a public event that shows how rich is the biodiversity even in the most trivial sites. Important observation is how many specialists one needs to identify all aorganisms - from uni cellular algae to bats and fish. No one knows all the species.

Within MARBEFES project we are going to organise such events in all of the four regions: Sopot (June 2023), Tromso (June 2024), Dublin and Sardinia (2025).

The first from the four planned MARBEFES BioBlitz actions was organized at the Baltic Sea shore in Sopot, Poland; altogether there were 37 scientists from diferent Institutions with diverse scientific backgroud involved in search and identification.