Majątek

Instytut jest właścicielem nieruchomości zabudowanej położonej w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55.

Polska Akademia Nauk Rejestr Instytutów Naukowych nr: RIN –VII-14/98 - Dział III Mienie Instytutu