Organizacja

Dyrektorowi IO PAN bezpośrednio podlegają:

 1. Z-ca Dyrektora ds. Naukowych;
 2. Z-ca Dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju;
 3. Dział Zarządzania Danymi i Infrastrukturą IT;
 4. Naczelny Inżynier;
 5. Główny Księgowy;
 6. Radca Prawny;
 7. Dział Kadr;
 8. Sekretariat Naukowy;
 9. Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych;
 10. Stanowisko ds. BHP i Ochrony P/POŻ;
 11. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

W strukturze organizacyjnej IO PAN wyodrębnia się piony organizacyjne:

 1. Pion Naukowy, którym kieruje Z-ca Dyrektora ds. Naukowych;
 2. Pion Organizacji i Rozwoju, którym kieruje Z-ca Dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju;
 3. Pion Zarządzania Danymi i Infrastrukturą IT;
 4. Pion Naczelnego Inżyniera;
 5. Pion Głównego Księgowego.

Relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i sposób ich podporządkowania pokazuje schemat organizacyjny.


Struktura organizacyjna 2024 (plik pdf)