Rejestry

Polska Akademia Nauk prowadzi Rejestr Instytutów Naukowych PAN. Dla każdego instytutu zakładana jest osobna księga rejestrowa. Z chwilą wpisu do rejestru instytut nabywa osobowość prawną. W rejestrze gromadzi się podstawowe dane o instytutach Polskiej Akademii Nauk.

Rejestr jest jawny i dostępny dla osób trzecich

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie posiada nr rejestru: RIN-VII-14/98

Aktualny jest dostępny na stronach PAN (Rejestr Instytutow Naukowych).