Organy i osoby

Organami Instytutu są:

  1. Dyrektor
  2. Rada Naukowa

Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na stanowisko Dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze konkursu na okres 4 lat.

Instytutem kieruje jego Dyrektor z pomocą dwóch Zastępców: Z-cy Dyrektora ds. Naukowych
oraz Z-cy Dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju

Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata.

Dyrektor
prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
(od 2018 r.)

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. Sławomir Sagan

Z-ca Dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju


Sekretariat: tel.: 58 73 11 720
fax: 58 551 21 30
mail:office[at]iopan.pl

Rada Naukowa - kadencja 2023-2026
Przewodnicząca: Dr hab. Monika Kędra, prof. IO PAN