Aktualności Instytutu

XI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna
XI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna
09-06-2021

W dniach 09-11 czerwca 2021 r. w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie odbędzie się XI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna. Współorganizatorami Konferencji są cztery instytucje naukowe Trójmiasta: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Insty

Otwarte Dni Nauki 2021
Otwarte Dni Nauki 2021
01-06-2021

Zapraszamy serdecznie na kolejną edycję Otwartych Dni Nauki 2021 w dniach 1-11 czerwca 2021. Wszelkie informacje na stronie  "Otwarte Dni Nauki 2021" oraz wydarzeniu  Facebook
Sopocki Dzień Nauki (Piknik Naukowy) "Ocean Zmian" w tym roku jest realizowany w wersji hybrydowej w wybranych punktach na terenie Trójmiasta oraz w formie gry internetowej na stronie  "Agencja Nauki: W obronie prawdy" - gra miejska

Pływający Uniwersytet :wyko­rzystanie parametrów biooptycznych jako wygodnego narzędzia do badania morskich procesów biogeochemicznych
Pływający Uniwersytet :wyko­rzystanie parametrów biooptycznych jako wygodnego narzędzia do badania morskich procesów biogeochemicznych
01-06-2021

W dniach 1-8 czerwca Eurofleets+ zorganizował na pokładzie RV Oceania swój drugi Pływający Uniwersytet poświęcony wyko­rzystaniu parametrów biooptycznych jako wygodnego narzędzia do badania morskich procesów biogeochemicznych. 8-dniowy program szkoleniowy objął studentów podyplomowych siedmiu narodowości (greckiej, angielskiej, meksykańskiej, włoskiej, słoweńskiej i nie­mieckiej) afiliowanych w instytucjach edukacyjnych i badawczych 5 krajów europejskich (Włochy, Grecja, Dania, Niemcy, Wielka Brytania).

Wspólne stanowisko morskich instytutów badawczych. Problem: Zanieczyszczenie ryb bałtyckich.
Wspólne stanowisko morskich instytutów badawczych. Problem: Zanieczyszczenie ryb bałtyckich.
17-05-2021

W mediach pojawia się wiele artykułów straszących konsumentów skażeniem ryb bałtyckich, opartych o niekonkretne, fragmentaryczne i dlatego niezmiernie trudne do weryfikacji informacje. W naszej ocenie są one wysoce szkodliwe społecznie z uwagi na wywoływanie nieuzasadnionych obaw (...)

Konferencja prasowa w siedzibie Ministerstwa Klimatu
Konferencja prasowa w siedzibie Ministerstwa Klimatu
13-05-2021

W dniu 13 maja w siedzibie Ministerstwa Klimatu, odbyła się konferencja prasowa połączona z podpisaniem porozumienia trzech resortów w sprawie zapewnienia statku badawczego dla Polski. Porozumienie podpisali minister Klimatu, minister Edukacji i Nauki oraz Minister Infrastruktury. Głos zabrał tez Główny Geolog Kraju, jako jeden z inicjatorów porozumienia. W konferencji wzięli też udział przedstawiciele użytkowników - dyrektorzy: Państwowego Instytutu Geologii (Mateusz Damrat), Instytutu Geofizyki PAN (Krzysztof Otto), Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN (Agnieszka Kruszewska), Instytutu Oceanologii PAN (Jan Marcin Węsławski) oraz Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie (Wojciech Ślączka).

Dokument porozumienia, Inicjatywa instytutów badawczych w sprawie statku.

fot. Sincerely Media

Uzyskanie patentu
Uzyskanie patentu
15-04-2021

Miło nam poinformować, iż uzyskany przez Instytut Oceanologii patent na skonstruowany przez naszych pracowników UKŁAD NADZORUJĄCY USTRÓJ INSTRUMENTU POMIAROWEGO I ZABEZ­PIECZAJĄCY GO PRZED WPŁYWEM NIEPOŻĄDANEJ WILGOCI został zaakceptowany do bazy rozwiąza