Aktualności Instytutu

Ocean@Home: oceany w zmieniającym się klimacie
Ocean@Home: oceany w zmieniającym się klimacie
01-03-2021

Zapraszamy młodych ludzi w wieku od 14 do 17 lat z Polski, Rumunii i Niemiec do wzięcia udziału w wirtualnej letniej szkole "Ocean@Home: oceany w zmieniającym się klimacie" od 12 do 23 lipca 2021 roku!

Panel dyskusyjny na temat Nature Based Solution in coastal environments na Kongresie IAHR
Panel dyskusyjny na temat Nature Based Solution in coastal environments na Kongresie IAHR
17-02-2021

W dniu 17 lutego profesor Jan Marcin Węsławski wraz z profesorem Pawłem Rowińskim i prof. Tomaszem Okruszko prowadził panel dyskusyjny na temat Nature Based Solution in coastal environments na Kongresie IAHR (International Association for Hydro-Environment Engineering and Research).

29 finał WOŚP
29 finał WOŚP
31-01-2021

My też dołączyliśmy do 29 finału WOŚP. Gorąco zachęcamy do licytacji aukcji, z któ­rych całkowity dochód zostanie prze­kazany na Wielką Orkiestrę Świą­tecznej Pomocy:

1. Gadżety z logo r/v Oceania,
2. Gadżety z logo r/v Oceania

1. Zestaw z książką dla dzieci,
2. Zestaw z książką dla dzieci

1. Gadżety z logo IO PAN,
2. Gadżety z logo IO PAN

Nominacji profesorskie od Prezy­denta RP
Nominacji profesorskie od Prezy­denta RP
20-01-2021

Gratulujemy Kseni Pazdro, Piotrowi Kowalczukowi, Tomkowi Petelskiemu i Waldkowi Walczowskiemu uzyskania nominacji profesorskiej od Prezy­denta RP!